Päämainos
Asiantuntija EU:n eFTI-säädöksestä: ”Logistiikka-alalla käyttöön monien hyötyjen vuoksi”
Kuljetukset 03.10. 09:05

Asiantuntija EU:n eFTI-säädöksestä: ”Logistiikka-alalla käyttöön monien hyötyjen vuoksi”

EU-maissa vuoden 2026 alussa voimaan tuleva sähköinen kuorma-asiakirja eFTI muuttaa monella tapaa rahtiliikenteen tiedonvaihtoa. eFTI mahdollistaa tulevaisuudessa aidosti koko logistiikkaketjun seurannan sähköisessä muodossa yli maarajojen.

03.10.2023
Teksti Esko Lukkari

Tällä hetkellä monilla logistiikka-alan toimijoilla on jo omia sähköisiä toteutuksia rahtiin liittyvässä tiedonvaihdossa, mutta maiden rajat ylittävässä logistiikassa tarvitaan yhä edelleen paperia. Vuoden 2026 alusta paperien käyttö loppuu kokonaan.

Fintrafficin kehityspäällikkö Teemu Heikura kertoi Liikenteen ja logistiikan digikuuri 2023 -tilaisuudessa, millaista etua EU:ssa käyttöön otettava sähköinen kuorma-asiakirja eFTI tuo tiedonvaihdon näkökulmasta. Fintraffic referoi Heikuran esitelmää verkkosivullaan 27.9.

Suomessa kustannukset ovat suuria

Suomen elinkeinokustannuksista logistiikkaan kuluu yli 13 prosenttia, mikä on paljon enemmän kuin muualla Euroopassa. Siksi tarve tiedonvaihdolle ja liikkumisen logistiikan tehostamiselle on Suomessa erityistarve.

”Vaikka eFTI tulee pakolliseksi vain viranomaiskäyttöön, kannattaa kaikkien logistiikka-alan toimijoiden ottaa se käyttöön monipuolisten hyötyjen vuoksi. eFTI nimittäin vähentää hallintokustannuksia, helpottaa kommunikaatiota sekä varmistaa, että tieto pysyy alkuperäisessä paikassa, vaikka siihen lisätään päivityksiä”, sanoo Heikura verkkosivun uutisessa.

Sen lisäksi, että digitaalinen tieto on halvemmin ja nopeammin perillä, lisää eFTI Heikuran mukaan turvallisuutta, tehokkuutta, luottamusta ja kestävyyttä sekä vähentää väärinkäyttöä logistiikkaketjun eri vaiheissa.

”Lisäksi eFTI luo metatietoja rahtikirjoista viranomaisia varten. Näiden metatietojen avulla viranomaiset saavat haettua alkuperäisen rahtikirjan alkuperäisestä lähteestä esimerkiksi rekan rekisterinumeron perusteella”, hän sanoo.

Suomi pilotoi eFTI:n hyötyjä

Suomi on yksi yhdeksästä maasta, jotka ovat mukana CEF-rahoitetussa eFTI for EU -hankkeessa. Tavoitteena on tehdä eFTI:stä referenssitoteutus ja todistaa pilottien avulla eFTI:n hyödyt. Suomen pilotissa keskitytään meri- ja lentoliikenteeseen sekä rajat ylittävään liikenteeseen.

Yksi ajatus esimerkkipilotista on tehdä kahden hankkeen välistä yhteistyötä, jollaista on kaavailtu esimerkiksi eFTI:n ja Yritysten Digitalous -hankkeen välille. Näistä eFTI keskittyy kuljetustietoihin, Yritysten Digitalous puolestaan hankintaan ja laskutustietoihin.

Fyysisiä tavaroita hankittaessa kuljetus on yksi vaihe hankinnan prosessissa ja rahtikirja usein laskutuksen peruste tai vähintäänkin liite laskulla. Näiden hankkeiden välisellä yhteistyöllä tavoitellaan käyttäjille suurempaa arvoa kuin mitä ne pystyisivät erikseen tuottamaan. Näin ehkäistään tiedon pirstaloitumista.

Muutosta ei saada yksin aikaiseksi, ja yhdessä tekeminen on onnistumisen edellytys: tarvitaan yhteistyötä liikennealan tasolla, mutta myös yritysten kanssa, jotta voidaan tehdä ratkaisuja kokonaisille aloille”, sanoo Heikura.

JAA