Aurajoesta siirretään tuhansia simpukoita

E18 Turun kehätien siltatyöt ovat uhkana uhanalaiselle vuollejokisimpukalle.

17.06.2020
Teksti Esko Lukkari

E18 Turun kehätien ja valtatie 10:n liittymän tietyömaan alta Aurajoesta siirretään turvaan kymmeniä tuhansia simpukoita. Siirto tehdään ennen kuin Aurajoen siltojen perusparannustyöt käynnistyvät Kauselassa kesän aikana. 

Aurajoessa elää uhanalaisia vuollejokisimpukoita. Väylävirasto on selvittänyt Aurajoen simpukkalajeja kevään 2020 aikana. Kauselassa sillan kohdalta löytyi vuollejokisimpukan lisäksi pikkusimpukoita, litteäjärvisimpukoita, sysisimpukoita ja soukkojokisimpukoita.

Väylävirasto tiedotti hankkeesta 12.6.

Simpukoiden siirtotyöt alkoivat toukokuun viimeisellä viikolla ja ne jatkuivat aina viikolle 24 asti. Sukeltajina toimivat hydrobiologi Rami Laaksonen, iktyonomi Niclas Perander sekä pinta-avustajana toimi Katleena Puisto. Hydrobiologi tutkii työkseen vesieliöitä, vesien eliöyhteisöjä ja niiden vuorovaikutuksia elinympäristönsä kanssa ja iktyonomi on kalatalousalan asiantuntija. Rami ja Niclas ovat molemmat käyneet tutkimussukeltajan koulutuksen.

Vääntelänkoski siirtopaikka

”Uhanalaiset vuollejokisimpukat siirrettiin Vääntelänkosken läheisyyteen ja muiden simpukkalajien yksilöt useaan paikkaan niiden suuren määrän vuoksi, hieman alkuperäisestä sijainnista alajuoksulle päin. Molemmissa tapauksissa puhutaan lyhyistä etäisyyksistä, minkä verran simpukoita siirrettiin. Näin suurta siirtoa ei ole ennen tehty yhtä huonossa näkyvyydessä kuin mikä Aurajoessa oli”, sanoo tiedotteessa hydrobiologi Rami Laaksonen.

"Jouduimme tekemään keruun vähän tavallisuudesta poikkeavalla tavalla simpukoiden suuren määrän ja sijainnin vuoksi matalassa rantavedessä. Viime viikon loppupuolella saimme rannat tyhjiksi ja pääsimme jatkamaan keruuta perinteisin menetelmin. Yhteensä keräsimme alueelta 708 vuollejokisimpukkaa ja kaikkien lajien simpukoita yhteensä lähes 28 000, sekä noin 3500 simpukan kuorta”, hän sanoo.

JAA