Auto- ja tiefoorumi vaatii tiemäärärahojen nostamista

Tiemäärärahat olisi järjestön mielestä nostettava 1,3 miljardiin euroon vuodessa.

24.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Auto- ja tiefoorumi vaatii nopeita päätöksiä tierahojen nostamiseksi, jotta teiden rappeutuminen ei muutu hallitsemattomaksi.

Korjausvelkaohjelma loppui järjestön mielestä liian lyhyeen. Siksi tarvitaan nopeita päätöksiä tiestön rahoituksen nostamiseksi. Huonokuntoisen tieverkon rappeutumisvauhti kiihtyy nopeasti ja teiden korjausvelka kasvaa hallitsemattomasti”, sanoo ATF:n asiamiehenä toimiva Nina Raitanen.

ATF julkisti kannanottonsa 22.1.

ATF on 29:stä tiestön ja tieliikenteen koskettamasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyö forumi, joka on perustettu jo 1990 -luvulla. Forumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana, joka pyrkii edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

Jotta tieverkon kunto ei romahtaisi, ATF pitää tärkeänä, että seuraava hallitus laittaa tieverkon kuntoon ja osoittaa tähän riittävän rahoituksen.  ATF:n mielestä tämä edellyttää perusväylänpidon rahoituksen pysyvää nostamista vähintään 300 miljoonalla eurolla sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista investoimista tieverkkoon.

Minimi on 1,3 miljardia

Asiasta on olemassa yksimielinen Parlamentaarisen työryhmän näkemys mutta näkemyksen pitää konkretisoitua tulevissa budjeteissa. Riittävä perusväylänpidon taso on minimissään 1,3 miljardia euroa vuodessa.  Korjausvelkaohjelmalla ja aiemmalla lisärahoituksella on velan kasvu saatu pysähtymään, mutta tiestön saaminen parempaan kuntoon vaatii pitkäaikaista rahoitustason nostoa.

Perusväylänpidon rahoituksella varmistetaan liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Rahoituksella pidetään huolta olemassa olevasta tieverkosta ja sillä pitää pystyä varmistamaan, että kunnossa oleva verkon osa ei pääse huonoon kuntoon.

Kun kunnossapitäminen tehdään ajoissa säästetään  ATF:n mukaan rahaa, sillä toimenpiteiden lykkääminen tulee kalliiksi, koska korjaustoimenpiteet ovat silloin raskaampia ja kalliimpia. Optimaaliseen ylläpitoon pitää varata riittävästi rahaa, jotta teiden talvihoito on riittävää. Talvihoidon toimintalinjoja uudistettiin 2018 ja useiden teiden kunnossapitoluokkia nostettiin. Parempi talvihoito vaatii lisää rahaa.

Myös huonokuntoisia teitä voidaan korjata vastaamaan tarvetta. Esimerkiksi alemmalla tieverkolla teiden rakenteellinen kunto heikkenee. Teiden rungot eivät kestä nykykuormitusta.

JAA