Päämainos

Autoalalta kiitosta veroratkaisulle

Suomi muutti autoverotusta WLTP-mittausten takia.

05.12.2018
Teksti Esko Lukkari

Hallitus on antanut pikavauhtia eduskunnalle esityksen, joka korvaa aiemmin syyskuussa käyttöönotetun autoverotaulukon. Uutta alempaa verotasoa on alettu soveltaa jo 3.12. alkaen. Verohallinto korjaa siten 3.12. tai sen jälkeen ensirekisteröitävien autojen autoverotuksen uuden verotaulukon mukaiseksi jälkikäteen.

EU:ssa astui 1.9.2018 voimaan uusi WLTP-päästömittaustapa, joka kiristi erityisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verotusta. Vanhalla päästömittaustavalla tyyppihyväksytyt autot jäivät vanhan alemman verotaulukon piiriin. Näin verotus ohjasi hankkimaan suuremmat autot käytettynä ulkomailta. Tämä oli kansantaloudellisesti ja myös päästötavoitteiden kannalta kestämätöntä.

Autoalan Tiedotuskeskus tiedotti asiasta 3.12.

”Hallitus toimi rivakasti ja vastuullisesti. Autoveromuutoksen toteutustapa on kuin oppikirjasta: yllättäen ja yön yli”, tiedotteessa sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Suomi on Kallion mukaan ensimmäinen maa, joka on onnistuneesti sopeuttanut autoveronsa tason uuteen päästömittaustapaan.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa on samoilla linjoilla:

”Uuteen WLTP-päästömittaukseen siirtyminen on aiheuttanut harmaita hiuksia niin kuluttajille, autokaupalle kuin verottajallekin koko Euroopassa. Suomessakaan ei vältytty harmilta, mutta nyt saavutettu lopputulos on erinomainen – se takaa, että hallituksen tavoitteet autokannan nopeammasta uudistumisesta ja autoilun verotuksen painopisteen siirrosta hankinnasta käyttöön toteutuvat”, hän sanoo.

WLTP ja parempi päästöjen mittaus

Syyskuun alussa käyttöönotettu henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen WLTP-mittausmenetelmä (Worldwide harmonized Light Vehicle Testing Procedure) kuvaa aiempaa NEDC-mittausta tarkemmin liikenteessä syntyviä päästöjä – niinpä testi onkin aiempaa pitkäkestoisempi, kuormittavampi ja tarkemmin säännelty. Mittaustapa ottaa huomioon myös auton lisävarusteet, jos ne vaikuttavat auton ilmanvastukseen, painoon tai vierintävastukseen.

Uusi päästötesti antaa auton hiilidioksidipäästöille 20-30 prosenttia suurempia arvoja kuin aiempi mittausmenetelmä. Vaikka päästö- ja kulutusarvot ovatkin uudella mittaustavalla suurempia, eivät WLTP-hyväksytyt autot kuluta aiempaa enempää polttoainetta tai aiheuta enempää päästöjä, vaan kyse on mittaustavan muutoksesta. Tekniikan kehittyessä uudet autot ovat jatkossakin vanhempia vähäpäästöisempiä.

Suomi siirtyi jo syyskuun alussa WLTP-arvoihin pohjautuvaan autoverotukseen

Hallitus valmisteli jo keväällä uuden autoverotaulukon, jonka tavoitteena oli varmistaa, ettei uuden mittaustavan mukaisten autojen verotaso kiristyisi. Uusi verotaulukko astui voimaan syyskuun alussa.

Verotaulukkoa valmisteltaessa käytettävissä oli vasta vähän autojen WLTP-päästöjä koskevia tietoja. Taulukon määrittelyssä käytettiin tästä syystä EU-komission tutkimukseen perustuvia WLTP-simulointiaineistoja. Verotuksen tasoa olikin nyt tarpeen arvioida todellisten WLTP-arvojen perusteella.

Uusi verotaulukko on keskimäärin veroneutraali aiempaan nähden. Yksittäisten mallien osalta autovero voi NEDC-mittaukseen nähden laskea tai nousta, sillä mittaustapojen väliset erot vaihtelevat mallikohtaisesti.

Kysyntä vilkastunee loppuvuonna

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 662 uutta henkilöautoa, mikä on 10,4 prosenttia viime vuoden marraskuuta vähemmän. Henkilöautoja on tänä vuonna ensirekisteröity 114 335, joka on 3,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa. Alkuvuoden aikana ensirekisteröintien määrä kasvoi selvästi viime vuotta suuremmaksi, sillä viime vuoden lopulla tilauskanta oli poikkeuksellisen korkealla. Myös vuoden alussa käynnistynyt romutuspalkkio lisäsi selvästi uusien autojen kysyntää. Romutuspalkkion vaikutus näkyi ensirekisteröintitilastoissa kampanjan päättymiseen eli elokuun loppuun asti.

Syyskuun alussa käyttöön otettu uusi päästöjen ja kulutuksen mittaustapa WLTP on vaikuttanut myös autojen verotukseen. Uusi mittaustapa on aiempaa pidempi ja kuormittavampi, joten se tuottaa samalla ajoneuvolle suuremmat päästöt kuin aiemmin käytössä ollut mittaustapa.

WLTP-autojen autoveron alenemisen on ennakoitu lisäävän uusien autojen kysyntää lähikuukausien aikana. Vuoden 2019 alussa toteutetaan lisäksi hallitusohjelman mukainen vähäpäästöisille autoille suunnattu portaittainen veronalennus vastaavaan tapaan kuin vuosien 2016-2018 alussa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin marraskuussa 1 260, joka on 9,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 14 411, joka on 0,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin marraskuussa 329, joka on 11,9 prosenttia viime marraskuuta enemmän. Kuorma-autoja on ensirekisteröity tänä vuonna 3 578, eli 11,7 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

JAA