Päämainos
Autolauttatukea Ahvenanmaallekin
Kuljetukset 03.04. 07:56

Autolauttatukea Ahvenanmaallekin

Tuella halutaan varmistaa Ahvenanmaan ja Ruotsin välisten rekkakuljetusten jatkuminen.

03.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Huoltovarmuuskeskus on laajentanut matkustaja-autolauttojen tuen koskemaan myös Ahvenanmaata. Tuella halutaan varmistaa Ahvenanmaan ja Ruotsin välisten välttämättömien rekkakuljetusyhteyksien jatkuminen.

Huoltovarmuuskeskus myöntää matkustaja-autolauttaliikennettä harjoittaville yhtiöille liikennöintiin taloudellista tukea. Laajennus huomioi Ahvenanmaan erityistarpeet ja se liittyy 25.3. Huoltovarmuuskeskuksen julkistamaan merikuljetusten tukuohjelmaan. 

Huoltovarmuuskeskus tiedotti asiasta 30.3.

Huoltovarmuuskeskus on varautunut käyttämään merikuljetusten varmistamisen toimenpiteisiin kaikkiaan 45 miljoona euroa ja nyt päätetty tuki sisältyy tähän. Tuen myöntämisessä noudatetaan EU:n lainsäädäntöä ja tukimekanismeja ja siitä notifioidaan EU-komissioon työ- ja elinkeinoministeriön toimesta.

JAA