Päämainos

Autonvalmistajat: Brexit-sotkun selvittämisellä kiire

21.03.2018
Teksti Heli Satuli

EU-maiden valtionjohto kokoontuu tämän viikon lopulla Brysseliin kevään EU-huippukokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä Britannian EU-eron suuntaviivat. Eurooppalaiset autonvalmistajat vaativat päättäjiä löytämään nopeasti ratkaisuja ongelmiin, joita Brexit aiheuttaa ajoneuvoteollisuudelle.

Eurooppalaisia autonvalmistajia edustavan ACEA:n mukaan Brexitin vaikutukset koko ajoneuvoteollisuuden toimitusketjulle ovat potentiaalisesti "katastrofaalisia".

Tyyppihyväksynnän kohtalo kysymysmerkki 

Autoteollisuuden suurin huolenaihe on, voiko Britanniassa hyväksyttyjä ajoneuvoja Brexitin jälkeen edelleen myydä EU:ssa ja päinvastoin. Kyseessä on niin kutsuttu tyyppihyväksyntäjärjestelmä.  

"Valmistajien on voitava säilyttää voimassaolevat tyyppihyväksynnät sekä EU-maissa että Britanniassa riippumatta siitä, missä hyväksyntä on annettu", totesi ACEA:n pääsihteeri Erik Jonnaert järjestön tiedotteessa.  
 
EU-komission on ACEA:n mukaan selvitettävä, miten nykyiset hyväksynnät voidaan siirtää EU-viranomaisilta brittiläisille. ACEA suosittelee, että EU ja Britannia tunnustavat toistensa ajoneuvojen hyväksyntäjärjestelmät Brexitin jälkeen. Se on mahdollista vain, jos brittien lainsäädäntö pysyy täysin yhdenmukaisena kaikkien asiaa koskevien EU-lakien kanssa. 

Toinen iso kysymysmerkki koskee päästörajoja. Kukaan ei vielä tiedä, onko Britannia mukana vuoden 2021 CO2-päästörajatavoitteessa. Uusien autojen hiilidioksidipäästöjä seurataan rekisteröintitietojen avulla kaikissa EU-maissa. Kun Britannia eroaa EU:sta, päästörajavaatimukset eivät ainakaan teoriassa enää koske sitä. 

Jonnaertin mukaan järjestelmä olisi pidettävä ennallaan ja Britanniaa koskevat hiilidioksidipäästötiedot olisi laskettava osaksi olemassa olevaa järjestelmää myös eron jälkeen.

Tulliliitto sujuvin vaihtoehto

ACEA:n pääsihteeri huomauttaa, että autoteollisuuden liiketoiminta perustuu sujuviin, reaaliaikaisiin "just-in-time" -toimituksiin. Kaikki Brexitin seurauksena syntyneet tullitarkastukset lisäisivät kustannuksia, aiheuttaisivat viivästyksiä ja uhkaisivat koko alan toimitusketjun kilpailukykyä. Jonnaertin mukaan häiriöt voisivat johtaa jopa kokoonpanolinjojen pysäyttämiseen.  
 
"Jos Britannia päättää pysyä tulliliitossa EU:n kanssa, se mahdollistaa tietenkin kitkattoman tavarakaupan jatkumisen", Jonnaert toteaa.  
 
Kiireellisintä olisi nyt valmistautua yksinkertaistamaan tullimenettelyjä ja vahvistamaan tullikapasiteettia.  

"Muuten tuloksena on katastrofaaliset ruuhkat maalla ja merellä molemmin puolin kanaalia, kun Britannian ero astuu voimaan", Jonnaert varoitti.

JAA