Aviapolisin liikennelabra kehittää älyliikennettä

WSP on hankejohtajana 34 yrityksen yhteisessä projektissa Vantaalla.

13.05.2019
Teksti Esko Lukkari

WSP toimii Vantaan Aviapoliksen alueen Liikennelabran hankejohtajana. Hankkeessa testataan kestävän liikenteen ja logistiikan ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää muuallakin Suomessa ja kansainvälisesti.

Liikennelabran tavoitteena on, että liikenne siirtyy omaan henkilöautoon perustuvasta liikkumisesta kohti kestävämpää järjestelmää, jossa julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyy innovatiivisilla ratkaisuilla.

Tavoitteena on lisäksi vauhdittaa älykkään ja vähäpäästöisen logistiikan ratkaisuja osana kestävää kaupunkirakennetta. Hanke perustuu yritysten, Vantaan kaupungin ja julkisten toimijoiden yhteistyöhön. Toimintamalli pyritään ulottamaan koko pääkaupunkiseudulle.

WSP Suomi tiedotti asiasta 26.4.

Mukana 34 yritystä

Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää noin puoli vuotta ja se rahoitetaan noin 50 prosenttisesti Uudenmaan liiton AIKO-rahoituksella (noin 500 000 euroa) ja 50 prosenttisesti yritysten työpanoksena. Hanke koostuu viidestä työpaketista, joihin osallistuu yhteensä 34 yritystä. Työpaketteja koordinoivat Korkia ja Robots Expert. Konseptoinnin osaamista täydentävät 1001 Lakes, Taival Advisory ja Sitowise.

 Helsinki, Espoo ja Smart & Clean -säätiö osallistuvat Aviapolis-hankkeeseen. Tavoitteena on myös löytää älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen yhteistyömalli, jossa koordinoidaan paremmin eri kokeiluja sekä hyödynnetään niistä saatavia tuloksia. Jatkossa tavoitteena on myös käynnistää yhteisiä kokeiluja muun muassa älykkäässä logistiikassa ja droonilogistiikassa ja liikennedatan hyödyntämisessä.

Tutkimuslaitokset ja yliopistot seuraavat työpakettien edistymistä, osallistuvat niiden kehittämiseen ja poimivat keskeisiä eri osapuolia ja myös kansainvälistä kiinnostusta herättäviä tutkimusideoita.

JAA