Barentsin liikenteeseen vauhtia yhteishankkeella

Rajat ylittävän liikenteen kehittämisessä mukana Suomen ohella Ruotsi, Norja ja Venäjä.

24.01.2020
Teksti Esko Lukkari

Northern Axis – Barents Link (NABL)” aloituskokous on pidetty Kajaanissa 21. - 22. 1. Northern Axis - Barents Link-hankkeella pyritään parantamaan rajat ylittävää liikkuvuutta ja itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä Barentsin ja Kolarticin alueella.

Projektia toteuttaa yhteensä 10 partneria Suomesta, Venäjältä, Ruotsista ja Norjasta. Liikenneselvitykset käynnistyvät kevään ja syksyn 2020 aikana. Projekti päättyy helmikuussa 2022. 

Kainuun Liitto tiedotti asiasta 20.1.

Projektin kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa josta ohjelman tuki on 1,1 miljoonaa ja partnereiden omarahoitusosuus yhteensä 0,12 miljoonaa. Projektia hallinnoi Kainuun liitto.

Pohjoinen akseli eli Northern Axis muodostaa monimuotoisen liikennekäytävän Narvik-Haaparanta/Tornio-Vartius-Arkhangel/Pietari välillä, joka on suoraan linkitetty TEN-T verkkoon ja on tärkeä Kainuun näkökulmasta. 

Vartius ja konttikuljetukset

Pohjoisella akselilla Vartius on merkittävä rajanylityspaikka ja projektissa etsitään keinoja Vartiuksen kautta kulkevan tavara- ja henkilöliikenteen monipuolistamiselle. Näitä ovat selvitys tavaroista tai aineista, joita ei tällä hetkellä voida tuoda tai viedä Vartiuksen kautta, mutta joille olisi erityistä tarvetta. Lisäksi kartoitetaan konttikuljetusten aloittamisen ehdot ja henkilöliikenteen kuljetuspotentiaali rautateitse. 

Muita Suomen puolelle kohdistuvia selvityksiä ovat Oulu-Kontiomäki –rataosuuden kehittämistarpeet ja Kontiomäki-Taivalkoski –radan teknistaloudellinen esitarkastelu. Lentoliikenteessä arvioidaan  matalalentoväylän edellytyksiä Pohjois-Suomen ja Venäjän välillä. 

Venäjän puolella kartoitetaan Kotschkoman ja Arkangelin välisen tieosuuden kehittämistä osana Pohjoista Akselia (Northern Axis) sekä Venäjän rautatiehankkeiden vaikutuksia Barentsin alueelle.

JAA