Päämainos
Vuonna 2020 työtapaturmien kokonaiskustannukset laskivat koko Baronalla noin 30 prosenttia.
Kuljetukset 08.03. 06:29

Vuonna 2020 työtapaturmien kokonaiskustannukset laskivat koko Baronalla noin 30 prosenttia.

Barona vähensi merkittävästi uusien työntekijöiden työtapaturmia logistiikka-alalla

Uudella perehdytysprosessilla on onnistuttu vähentämään erityisesti työergonomiaperäisiä tapaturmia.

08.03.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Barona

Barona Logistiikka panosti osana strategiauudistustaan perehdytysprosessin uudistamiseen vuosien 2019-2020 aikana. Uudistamisen seurauksena uusien työntekijöiden työtapaturmat ovat laskeneet merkittävästi useita kymmeniä prosentteja monissa asiakas- ja ulkoistuskohteissa.  

Vuonna 2020 työtapaturmien kokonaiskustannukset laskivat koko Baronalla noin 30 prosenttia. Barona Logistiikalla positiivisia tuloksia on saatu aikaan erityisesti työntekijöiden perehdytystä kehittämällä. 

”Aiemmin iso osa kaikista työtapaturmistamme koski niitä työntekijöitämme, jotka olivat olleet alle 3 kk työsuhteessa. Uudistusten jälkeen työtapaturmat vähenivät merkittävästi useita kymmeniä prosentteja uusien työntekijöidemme kohdalla, ja kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa niissä palveluissamme, joissa uusi perehdytysmalli on ollut käytössä”, Barona Logistiikan palvelujohtaja Kim Hipari kertoo. 

Kattavat digitaaliset perehdytysmateriaalit

Uusi perehdytysmalli on kerännyt kiitosta työntekijöiltä ja asiakkailta. Paitsi että uudessa mallissa on panostettu perehdyttäjien kouluttamiseen, samalla suurin osa perehdytysmateriaaleista on muutettu tai tullaan jatkossa muuttamaan digitaaliseen muotoon.  

”Digitaaliset materiaalit ovat tuoneet erinomaisen lisän koko perehdytysprosessiimme. Ne ovat helposti katsottavissa esimerkiksi puhelimen kautta ja pystymme hyödyntämään joustavasti erilaisia sisältömuotoja. Olemme myös rakentaneet esihenkilöille täysin digitaalisiin materiaaleihin perustuvan koulutusohjelman, joka antaa varmasti lisää paukkuja esihenkilötyössä onnistumiseen”, Hipari sanoo.  

Hänen mukaansa digitaalisuutta hyödynnetään myös palautteen ja erilaisen datan keräämisessä, joiden avulla parannetaan niin prosessien laadunvalvontaa, perehdytystä ja materiaaleja kuin kehitetään koko Barona Logistiikan toimintaa.  

Perehdyttäjille lisää koulutusta

Koulutuspäällikkö Antti Paakkulaisen ja työsuojelupäällikkö Sampsa Anttilan mukaan perehdytys ei ole vain lakisääteinen velvoite vaan onnistuessaan paras suositus työnantajalle. Perehdytys sitouttaa työntekijän työnantajaan ja työkohteeseen, ja varmistaa että hänellä on esimerkiksi tarvittavat tiedot työtehtävien oikeaoppiseen hoitoon.  

”Perehdyttäjällä on iso rooli siinä, kuinka hyvin perehdytyksessä onnistutaan. Siksi olemme halunneet lisätä myös heidän ammattitaitoaan ja ymmärrystä perehdytyksestä”, Anttila sanoo. 

Barona Logistiikan uusi perehdytysmalli on tällä hetkellä käytössä laajasti Barona Logistiikan palveluissa, joihin kuuluvat sisälogistiikan henkilöstövuokraus, in-house ulkoistuspalvelut ja varastopalvelut. 

Barona Logistiikka työllistää vuosittain noin 3000 ja kouluttaa yli 250 henkilöä eri sisälogistiikan tehtäviin.

JAA