Berner haluaa selvityksen taksien välityskeskuksista

Välityskeskusten epäillään suosineen joitakin taksiautoilijoita ja syrjineen pienten paikkakuntien takseja.

07.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pyytää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tutkimaan Kela-kyytien välittämiseen liittyviä ongelmia. Asiasta on Bernerin mukaan esitetty runsaasti aiheellista kritiikkiä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi 5. maaliskuuta, että taksiliikenteen välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain vastaisesti Kela-kyytien välittämisessä. 

Kritiikin mukaan välityskeskukset eivät olisi noudattaneet kyytien jaossa tasapuolisuutta ja etenkin pienten paikkakuntien taksiautoilijat olisivat kärsineet asiassa.

LVM tiedotti asiasta 5.3.

”Jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin”, sanoo Berner tiedotteessa.

”Yhteiskunnan ja kansalaisen on voitava luottaa, etteivät taksikeskukset käytä markkina-asemaansa väärin. Kilpailun rajoittamisesta kärsii viime kädessä taksimatkustaja, joka ei pääse hyötymään monipuolisemmasta palvelutarjonnasta tai pahimmillaan ei saa lainkaan tarvitsemaansa taksia”, hän korostaa.

Sääntelyä tiukennetaan?

Mikäli Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys osoittaa taksivälityskeskusten toiminnan vaativan nykyistä tiukempaa erityissääntelyä, on Bernerin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön selvitettävä yhdessä Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voisiko välityskeskuksia koskevaa sääntelyä tiukentaa osana liikennepalvelulakia.

Taksiliikennettä koskeva lainsäädäntö on osa liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Laki myös tukee kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotoissaan pitänyt perusteltuna taksimarkkinoiden avaamista kilpailulle. Virasto on saanut kanteluita taksivälityskeskusten toiminnasta jo ennen liikennepalvelulain voimaan tuloa, mutta vanhan taksiliikennelain aikaan kilpailuongelmiin puuttuminen ei olisi lisännyt kilpailua markkinoilla.

JAA