Päämainos

Biokaasuohjelma tehdään pikavauhdilla

Suomessa otetaan käyttöön ravinnekiertoon perustuvan biokaasun tuotantotuki.

07.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinoministeriön kansallista biokaasuohjelmaa laativan työryhmän raportin on määrä valmistua ensi tammikuussa.  Ohjelmalla edistetään fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotannon ja käytön lisäämistä Suomessa. 

Kansallisen biokaasuohjelman laatiminen on pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Tavoitteena on ottaa käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali Suomen elinvoimaisuuden ja ilmastotavoitteisiin pääsyn edistämiseksi.   

TEM tiedotti asiasta 1.10.

Maatalouden biomassoilla on iso tärkeä rooli biokaasutuotannon lisäämisessä. Ravinnekierron toimenpidekokonaisuudella aiotaan edistää kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoiden kehittämistä, tehostaa ravinteiden käyttöä ja vähentää ilmasto- ja vesistöpäästöjä.

Suomessa otetaan käyttöön ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki. Biokaasuinvestointien lisäksi tuetaan uusia lannankäsittelytekniikoita sekä järkevöitetään biokaasulaitosten sääntelyä mm. luvituksessa ja energian ulosmyynnissä.

Kestävästi tuotettu biokaasu sisällytetään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia tuetaan hyödyntäen EU:n rahoituspotentiaalia. Lisäksi biokaasulle konvertoidut traktorit tulee saada rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Työryhmän puheenjohtaja on TEM:n energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen. TEM:n lisäksi työryhmässä on edustus neljästä muusta ministeriöstä (MMM, YM, LVM ja VM). Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Envitecpolis Oy:stä, Gasum Oy:stä, Luonnonvarakeskus Lukesta, MTK ry:stä, SEO:sta, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä, Suomen Kaasuyhdistys ry:stä ja Suomen ympäristökeskus Sykestä.

AVAINSANAT

Biokaasu

JAA