Päämainos
Biokerosiiniin tulee miljardimarkkinat
Kuljetukset 11.12. 08:32

Biokerosiiniin tulee miljardimarkkinat

UPM valmistelee edelleen uutta Kotkan biopolttoainetehdashankettaan.

11.12.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat UPM

Biokerosiinimarkkinoiden arvo nousee miljardeihin euroihin tulevaisuudessa, kun lentokoneita koskeva biopolttoainevelvoite tulee käyttöön maailmalla.

Toistaiseksi vain Norja on säätänyt velvoitteen lentoyhtiöilleen käyttää biopolttoainetta lentokoneissa jo ensi vuonna velvoite on 0,5 prosenttia. Määrä nousee Norjassa jopa 30 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

UPM Biofore-lehden 2/2019 artikkelin mukaan Ruotsi, Suomi, Ranska ja Espanja valmistelevat biokerosiinivelvoitteen käyttöönottoa.

UPM valmistelee uuden biopolttoaineita 500 000 tonnia vuodessa valmistavan tehtaan rakentamista Kotkan Mussaloon. Yhtiö lupaili investointipäätöstä jo vuoden 2018 aikana, mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Kotkan tehtaan tekniset ja kaupalliset arvioinnit ovat Bioforen artikkelin mukaan yhä työn alla.

Laaja pohja raaka-aineissa

Tehdas käyttäisi biomassaa eli puuta ja öljykasveja sekä erilaisia jätteitä raaka-aineena polttonesteiden valmistuksessa. Lehden mukaan osa tuotetusta polttoaineesta olisi tarkoitettu nimenomaan lentopolttoaineeksi.

Maailmassa käytetään tällä hetkellä lentokerosiinia 200 miljardia tonnia vuodessa. Määrän arvioidaan nousevan huikeaa 852 miljardiin tonnin vuoteen 2050 mennessä.

Maailman johtava biokerosiinin jakelija SkyNRG on arvioinut, että biokerosiinivelvoite alkaa yleistyä maailmassa jo viiden seuraavan vuoden aikana. Jo yhdenkin prosentin biopolttoainevelvoite tietäisi miljardin euron vuotuista markkinapotentiaalia.

Maailmalla monet lentoyhtiöt ovat jo itsekin investoimassa biopolttoaineiden käyttöön. Edelläkävijöitä ovat United Airlines, British Airways ja KLM.

JAA