Päämainos

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite kiristyy 2020-luvulla

Työkoneissa on lisättävä biopolttoöljyn käyttöä.

24.10.2018
Teksti Esko Lukkari

Liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden jakeluvelvoite kasvaisi vuodesta 2021 lähtien 18 prosentista 30 prosenttiin vuonna 2029. Kehittyneiden biopolttoaineiden lisävelvoitetta tiukennetaan myös vuodesta 2021 alkaen niin, että se olisi 10 prosenttiyksikköä vuonna 2030.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti hallituksen päätöksestä 18.10.

Nyt asetettu jakeluvelvoite, yhdessä muiden energia- ja ilmastostrategiassa asetettujen tavoitteiden (250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa sekä energiatehokkuuden lisääminen) kanssa, mahdollistaa TEM:n mukaan Suomen 50 prosentin päästövähenemän saavuttamisen vuonna 2030.

Kevyen polttoöljyn jakelijoille säädettäisiin taas uusi velvoite, jonka mukaan lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä olisi osa korvattava vuodesta 2021 alkaen biopolttoöljyllä. Velvoite kasvaisi asteittain alun kolmesta prosentista niin, että vuonna 2028 jakeluvelvoite olisi 10 prosenttia.

Biopolttoaineita ja biopolttoöljyä koskevat velvoitteet liittyvät vuoteen 2030 tähtäävien kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoon. Päästövähenemien lisäksi velvoitteiden avulla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähennetään vastaavasti tuontiöljyn käyttöä.

JAA