Päämainos
Biopolttoaineille rohkaiseva äänestystulos
Kuljetukset 29.11. 11:25

Biopolttoaineille rohkaiseva äänestystulos

Europarlamentin energia- ja teollisuusvaliokunta äänesti kehittyneiden biopolttoaineiden puolesta.

29.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat Europarlamentin kuvapalvelu

Brysselissä äänestettiin tiistai-iltapäivällä uusiutuvan energian direktiivistä. Europarlamentin energia- ja teollisuusvaliokunta linjasi, että uusiutuvan energian osuuden tulee olla vähintään 35 prosenttia EU-maiden energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. 

Uusiutuvan energian direktiivissä eli niin kutsutussa RED 2:ssa otetaan kantaa myös Suomen kannalta keskeiseen biopolttoainekysymykseen. Valiokunta päätti äänestyksessään, että vähintään 12 prosenttia liikenteen polttoaineista pitää tulla uusiutuvasta energiasta vuoteen 2030 mennessä. Kehittyneille biopolttoaineille ja uusiutuvasta sähköstä valmistetuille polttoaineille halutaan 10 prosentin sekoitevelvoite. 

Suomalaismepit tyytyväisiä

Suomalaisittain luvut tuntuvat vaatimattomilta, sillä Energiaviraston tilastojen mukaan Suomessa liikennepolttoaineiden bio-osuus ylsi jo viime vuonna 21,6 prosenttiin. Osto&Logistiikan haastattelemien suomalaisten europarlamentaarikkojen mukaan tulokseen voidaan kuitenkin olla tyytyväisiä.

Nyt päätetty 12 prosentin EU-tavoite on korkea, sillä komissio esitti uusiutuvien määräksi vain kahdeksaa prosenttia. Lisäksi Euroopassa ei meppien mukaan ymmärretä vieläkään biotaloutta. Valtaosalle eurooppalaisista biotalous herättää mielikuvan arveluttavasta ja ympäristövastaisesta toiminnasta. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kohdalla tehdyt virheet ovat mustanneet kaiken bio-alkuisen maineen.  

Lopputulos selvillä alkuvuodesta

Europarlamentin energia- ja teollisuusvaliokunta äänesti kehittyneiden biopolttoaineiden puolesta. Valiokunta päätti kannattaa myös laajaa määritelmää edistyneille biopolttoaineille. Se tarkoittaa, että kaikki kestävästi tuotetut jätepohjaiset bioraaka-aineet hyväksytään kestäviksi biopolttoaineiksi. Komissio olisi halunnut rajata bioraaka-aineet suljetuksi listaksi.

Äänestyksen kohteena olleen muutosesityksen oli tehnyt teollisuusvaliokunnassa vaikuttava europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri

”Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan sekä sähköautoja että biopolttoaineita. On tärkeää, että kaikki kestävästi tuotettu raaka-aine, joka ei kelpaa ruoaksi tai rehuksi, soveltuu biopolttoaineiden tuotantoon. Muuten tavoitteet jäävät haaveeksi, kun raaka-aineet eivät riitä”, Kumpula-Natri kommentoi. 
 
Kumpula-Natrin mukaan etukäteen hyvin suppeaksi määritelty raaka-ainepohja ei sallisi innovaatioita ja johtaisi pitkittyneeseen öljypohjaisten polttoaineiden käyttöön. 

Europarlamentin liikenne- ja teollisuusvaliokunnissa istuvan Henna Virkkusen mukaan kyseessä on tärkeä askel eteenpäin ja rohkaiseva viesti suomalaiselle edistyneiden biopolttoaineiden tuotannolle ja investoinneille. 

Direktiivi etenee seuraavaksi parlamentin täysistuntoon. Äänestys tapahtuu tammikuussa. Lain lopullinen kanta muotoillaan parlamentin ja neuvoston neuvotteluissa ensi vuoden alussa. 

JAA