Päämainos
Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja Peter Mero ja Liikenneviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää allekirjoittivat sopimuksen.
Kuljetukset 23.11. 11:07

Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja Peter Mero ja Liikenneviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää allekirjoittivat sopimuksen.

Blom Kartta mallittaa Espoo-Salo-radan

Työn on määrä valmistua ensi lokakuussa.

23.11.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Liikennevirasto

Liikennevirasto on tehnyt sopimuksen Espoo-Salo-oikoradan mittausperustan ja maastomallin mittaustyöstä Blom Kartta Oy:n kanssa. Kyseessä on yksi Suomen suurimpia infra-hankkeen maastomalli- ja mittausperustatöitä. Työn on määrä valmistua lokakuussa 2019

Maanantaina 19.11. allekirjoitettu sopimus kattaa noin sadan kilometrin pituisen alueen, joka tekee siitä yhden Suomen suurimmista maastomallitöistä. Blom Kartta Oy vastaa mittaustyöstä, ja työ tehdään yhdessä useiden maastomallien maastomittaustöihin erikoistuneiden suomalaisten alan konsulttien kanssa.

”Espoo-Salo-oikoradan massiivinen maastomalli vaatii paljon työtä. Suomen kokoisessa maassa on hyvä, että yhteistyö pelaa sekä suunnittelu- että mittauskonsulttien kesken, ja Liikennevirasto saa työhön erittäin pätevää osaamista ja riittävästi resursseja. Näin saamme laadukkaan ja yksityiskohtaisen lopputuotteen Espoo-Salo-oikoradan suunnittelua varten”, Liikenneviraston projektipäällikkö Heidi Mäenpää sanoo Liikenneviraston 19.11. julkaisemassa tiedossa.

Yleissuunittelu jo käynnissä

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnittelu käynnistyi kesällä 2018. Maastomalli ja tarkka kartoitus tulevat palvelemaan sekä yleissuunnittelua että sitä seuraavia suunnitteluvaiheita.

”Olemme innostuneita päästessämme tekemään tarkkaa maastomallia ja pohjakarttaa Suomen suurimpaan infra-hankkeeseen. Neitseellinen ja rakentamaton maasto tuo tähän projektiin erityisen haasteensa”, sanoo Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja Peter Mero.

Maastomallityön on määrä valmistua lokakuussa 2019. Lähestyvä talvi vaikuttaa merkittävästi työn aikataulutukseen.

Mikäli talvi on lumeton tai vähäluminen, edistyvät maastomittaukset talven aikana hyvin. Aikataulu tulee olemaan haasteellinen, mutta olemme mitoittaneet omat ja alihankkijoidemme resurssit aikataulussa pysyäksemme”, Mero sanoo.

JAA