Päämainos
Bryssel: Autojen päästöjä leikattava 30 prosenttia
Kuljetukset 08.11. 12:00

Bryssel: Autojen päästöjä leikattava 30 prosenttia

EU-komissio esittää henkilö- ja kuorma-autoille 30 prosentin hiilidioksidipäästöleikkausta vuoteen 2030 mennessä.

08.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

EU-komissio julkisti tänään keskiviikkoiltapäivällä odotetun EU:n puhtaan liikkuvuuden paketin. Kaikkiaan seitsemän aloitetta käsittävän paketin painavin osa koskee ajoneuvojen uusia päästörajoja.

Hiilidioksidipäästöjä on laskettava vuoden 2021 päästörajaan verrattuna 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jos autonvalmistaja ylittää päästörajan, sen on maksettava 95 euron sakko jokaiselta rajan ylittävältä grammalta ja jokaiselta ajoneuvolta.
 
"Eurooppa on jäänyt jälkeen globaalissa puhtaiden ajoneuvojen valmistuskisassa. Eurooppalaisten autonvalmistajien osuus globaalista autokaupasta on tippunut 10 vuodessa 34 prosentista alle 20 prosenttiin", totesi energia- ja ilmastokomissaari Arias Cañete lehdistötilaisuudessa Brysselissä, johon myös Osto&Logistiikka osallistui.

Periaatteena teknologianeutraalius

Esitys on täysin teknologianeutraali. Siihen ei sisälly teknologiakohtaisia kiintiöitä tai mandaatteja. Komission mukaan valmistajien on päätettävä itse, millä teknologioilla ne täyttävät päästövähennystavoitteet. Näistä sanoista huolimatta komissio puhuu käytännössä vain sähköautoista.  
 
Komissaari Cañete muistutti, että sähköautojen osuus kaikkien autojen myynnistä on EU-maissa alle prosentin. Euroopassa markkinoilla on vain kuusi mallia, kun Aasiassa automalleja on markkinoilla yli 400.

Investoinnit valuvat nyt USA:han ja Kiinaan. Molemmissa maissa on käytössä vahvat kannustimet ja tavoitteet. Tämän tilanteen komissio haluaa nyt muuttaa.


Tänään julkistettu ehdotus sisältää kannustinmekanismin, joka edistää nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä teknologianeutraalisti. Järjestelmä asettaa vertailuarvot, kuinka monta puhdasta ajoneuvoa kunkin ajoneuvovalmistajan on tuotettava markkinoille vuonna 2025 ja 2030. Jos valmistaja tuottaa vertailuarvoa enemmän päästöttömiä ajoneuvoja, sille maksetaan hyvityksiä, joita se voi käyttää hiilidioksiditavoitteensa täyttämiseen. 

Vajaa miljardi latauspisteisiin 

Osana pakettia komissio julkisti myös 800 miljoonan euron toimintasuunnitelman, jolla tuetaan sähköajoneuvojen infrastruktuurihankkeita eli käytännössä latauspisteitä. Tavoitteena on saada latauspisteiden rakentamiseen vauhtia kaikkialla Euroopassa.

Sähköajoneuvojen akkujen valmistusta vauhdittaakseen komissio käynnistää puolestaan 200 miljoonan euron lippulaivahankkeen.
 
Lehdistötilaisuudessa puhuneen komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovicin mukaan puhtaan liikkuvuuden pakettiin kuuluva yhdistettyjen kuljetusten aloite kannustaa logistiikkayrityksiä lisäämään ympäristöllisesti kestävien liikennemuotojen käyttöä.

Esityksen tarkoituksena on myös lisätä investointeja jälleenlaivausterminaaleihin kaikkialla Euroopassa ja parantaa taloudellisten tukimuotojen, kuten veronhuojennuksien, avoimuutta. Se edistää lisäksi elektronisten asiakirjojen käyttöä logistiikassa. Pakettiin kuuluu myös esitys, jonka tavoitteena on poistaa linja-autoliikenteen yrityksiltä markkinoille pääsyä koskevat oikeudelliset esteet sekä taata oikeudenmukainen ja syrjimätön pääsy terminaali-infrastruktuuriin. 

Ajoneuvojen käyttäjät hyötyvät komission mukaan polttoainesäästöistä. Uusien hiilidioksidipäästöstandardien seurauksena vuonna 2025 ostettu uusi henkilö- tai pakettiauto säästää käyttäjältään vähintään 23 00 euroa ja vuonna 2030 ostettu noin 3 800 euroa polttoainekuluja.  

Komission lakiesitykset siirtyvät seuraavaksi europarlamentin ja jäsenmaiden neuvoston käsittelyyn.  

FAKTA: Puhtaan liikkuvuuden paketin sisältö

  • Uudet CO2-standardit ajoneuvoille 
  • Puhtaat ajoneuvot -direktiivi (mm. julkisten hankintojen perustaksi) 
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden EU-laajuinen jakeluverkosto 
  • Polttoainehintojen vertailua helpottava aloite 
  • Yhdistettyjä kuljetuksia koskevan direktiivin uudistaminen 
  • Linja-autoliikenteen markkinoillepääsyasetuksen uudistaminen 
  • Sähköautojen akkujen eurooppalaista valmistusta vauhdittava strategia 

JAA