CaaS Nordic yhdistää liikenteen digitalisoijia

Hollannin Top Logistics Netherlands -verkosto toimii uuden yhdistyksen mallina.

10.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Itämeren alueen kansainvälistä logistiikkakeskittymää ja alueellista Corridor as a Service (CaaS) –osaamista edistävä Caas Nordic-yhdistys on perustettu.

Yhdistys kokoaa alan eri toimijoita yhteen ja tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen.

Liikennelabra tiedotti hankkeesta 2.4.

Yhdistys sanoo edistävänsä innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisten standardien hyödyntämistä sekä integrointiin kehitettävien rajapintojen hyödyntämistä.

”Suomi tarvitsee toimijan, joka keskittyy logistiikan digitalisaatioon varmistaen prosessien, datan ja järjestelmien yhteentoimivuuden kansallisessa ja kansainvälisessä kaupassa sekä Euroopan sisämarkkinoilla”, sanoo tiedotteessa Liikennelabraa vetävä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali.

Pohjoinen kasvuvyöhyke

”Olemme edistämässä CaaS Nordic ry:n toimintaa logistiikan digitalisoinnissa sekä käynnissä olevissa piloteissamme ja kannustamalla Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen yrityksiä ja kaupunkeja tiiviiseen yhteistyöhön tavaralogistiikan sujuvoittamisessa digitalisaatiolla sekä kansallisesti että yli rajojen”, sanoo Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

”Meillä on hyviä kokemuksia ekosysteemin toiminnasta käynnissä olevan pilottimme kautta. Sujuva yhteistyö on tärkeää kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä”, Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila sanoo.  

Yhdistyksessä ovat edustettuina niin tutkimus, viranomaiset ja kaupungit kuin logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajatkin. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä verkostolla luodaan multimodaali logistiikan tiedonsiirto palvelemaan hajautettuja tietokantoja. Tämä sovittaa datavarannot yhteen toimiviksi ja kestävää logistiikkaa edistäväksi huomioiden julkisen kuin yksityisetkin logistiikan ja liikennejärjestelmän hankkeet ja tarpeet.

Mallia haettu Hollannista

”Neutraalina toimijana CaaS Nordic ry mahdollistaa verkostossaan hankevetoisen logistiikan välitysalustojen integraation ja multimodaalin kestävän logistiikan hajautetun tietovarannon luomisen. Tavoittelemme samankaltaista riippumatonta logistiikan digitalisaatiohankkeiden koordinaattorin roolia kuin kymmenien miljardien eurojen tuottavuusvaikutuksen luonut Top Logistics Netherlands -verkosto Hollannissa”, kertovat toimitusjohtaja Kari Korpela DBE Core Oy:stä ja toimitusjohtaja Matti Lankinen Vediafi Oy:stä.  

”CaaS Nordic -ekosysteemi toimii alueellisena sateenvarjona konkreettisille logistiikan digitalisaatiota rakentaville hankkeille Baltian, Pohjoismaiden, Venäjän sekä Aasian kuljetuskäytävissä”, toteaa ITS Estonian puheenjohtaja Madis Sassiad.

”Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 96 % innovaatioista tapahtuu ekosysteemeissä. CaaS ekosysteemi on osoittanut elinvoimansa kasvualustana Suomen logistiikan tehostamiselle ja kasvulle”, kommentoi Veli-Matti Lahti VTT:ltä.

JAA