Päämainos
Eljas Koistinen on VR Transpointin kaupallinen johtaja.
Kuljetukset 04.01. 06:00

Eljas Koistinen on VR Transpointin kaupallinen johtaja.

Data ohjaa rautatielogistiikan materiaalivirtoja

Rautatielogistiikan tavaravirtojen suunnittelu nojaa enenevissä määrin asiakasymmärrykseen, dataan ja automaatioon.

04.01.2022
Teksti Osto&Logistiikka kuvat VR Transpoint ja Juho Kuva

VR Transpointin Eljas Koistinen on seurannut aitiopaikalta, kuinka rautatielogistiikassa asiakkaiden kuljetustarpeet ja -odotukset ovat vuosien saatossa kehittyneet.

"Roolimme ei enää ole vain kuljettaa tavaroita, vaan olla turvaamassa esimerkiksi tehtaan raaka-ainetarvetta tai tuotteiden kuljetusta asiakkaille ja satamaan oikea-aikaisesti", Koistinen sanoo.  

Käytännössä tämä näkyy asiakkuuksissa strategisena kumppanuutena, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä toiminnan kehittämiseen. Kustannusten ja kuljetusteknisten asioiden rinnalla käsitellään esimerkiksi myös kuljetusten kokonaistehokkuuden kasvattamista sekä kuljetuksiin liittyvien päästöjen vähentämistä.

Yhteisiä kehityshankkeita

Rautatielogistiikassa asiakkaiden kuljetusratkaisut räätälöidään asiakastarpeen mukaisesti. Operaattorilta tämä edellyttää syvällistä asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan ymmärtämistä. Siksi esimerkiksi uuden tehtaan tai olemassa olevien materiaalivirtojen suunnittelu on usein pitkä prosessi, jossa tarvitaan molempien osapuolten panosta. 

"Kehitysprosessit edellyttävät tiivistä yhteistyötä ja kanssakäymistä operaattorin ja asiakkaan välillä. Meidän asiantuntijoidemme lisäksi kehitysprojekteihin sitoutetaan – tapauksesta riippuen – myös laajemmin asiakkaan liiketoimintaa, ei siis pelkästään logistiikkaa", Koistinen kuvailee.

VR Transpointin ja kuljetusasiakkaan yhteisellä suunnittelupöydällä tavaravirtojen kokonaisuus pilkotaan palasiksi ja kullekin osa-alueelle räätälöidään yhdessä omat konseptit asiakastarpeiden mukaan. Suunnitelmissa huomioidaan muun muassa yhtiöiden toimintaa ohjaavat arvot, kuten esimerkiksi turvallisuus, ympäristö ja vastuullisuus. 

Mikäli asiakkaan työpöydällä on kokonaan uuden tehtaan materiaalivirrat, operaattorin on tärkeää olla mukana suunnittelussa jo ennen kuin kuokka on koskettanut tehdastyömaan kamaraa.

"Me tuomme suunnitteluun operaattorin näkökulman, mitä tehdasalueen infrassa kannattaa huomioida. Näin voimme yhdessä varmistaa infran ja toimintojen yhteensopivuuden", Koistinen sanoo. 

Datan merkitys korostuu

Datan rooli on korostunut monilla eri toimialoilla, myös rautateillä. Aikaisemminkaan varsinainen ongelma ei ollut datan määrä, vaan se, miten sitä kerättiin ja jalostettiin.

"Uudistimme muutama vuosi sitten suunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmämme, josta saamme nykyään entistä tarkempaa dataa, jonka päälle pystymme rakentamaan erilaisia palveluita ja seurantoja", Koistinen sanoo.

ERPin uudistuksella on ollut Koistisen mukaan merkittävä rooli siihen, miten dataa yhtiössä nykyään pystytään hyödyntämään.

"Esimerkiksi omien toimintojemme ohjauksessa voimme hallita kokonaisuutta entistä paremmin. Toisaalta pystymme myös tuottamaan asiakkaillemme entistä parempaa tietoa, josta esimerkkinä Logistics360-palvelumme, joka antaa asiakkaille reaaliaikaista tietoja kuljetuksista sekä sujuvoittaa asiakaskommunikointia." 

Data on Koistisen mukaan myös lahjomaton siinä, miten sen avulla on mahdollista päästä aiemmin pimennossa pysyneiden kehityskohteiden jäljille.

"Hyödynnämmekin nykyään todella laajasti dataa päätöksenteon tukena." 

Seuraavaksi tekoäly 

Tekoälyn hyödyntäminen liikenteen suunnittelussa ja ohjauksessa on ottanut viime vuosina isoja harppauksia. 

VR Transpointilla tekoälyä hyödynnetään jo muun muassa raakapuukuljetusten suunnittelussa. Koistinen uskoo, että algoritmipohjaisella optimoinnilla on tulevaisuudessa vielä paljon lisää annettavaa rautateiden materiaalivirroille.

AVAINSANAT

VR Transpoint

JAA