Päämainos
DB Schenker tyytyväinen EU:n liikkuvuuspakettiin
Kuljetukset 01.02. 06:07

DB Schenker tyytyväinen EU:n liikkuvuuspakettiin

Maantiekuljetusten työoloja koskevat merkittävät muutokset voimaan vuonna 2022.

01.02.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Saksalainen logistiikkajätti DB Schenker kertoo tiedotteessaan suhtautuvansa erittäin myönteisesti EU:n uuden liikkuvuuspaketin (Mobility Package 1) täytäntöönpanoon. Liikkuvuuspaketti koskee maakuljetuksia.

Paketin tarkoituksena on tehostaa turvallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisuutta koskevia tavoitteita Euroopan maakuljetusjärjestelmässä. 

Yhtiön mukaan paketti täsmentää myös alan työntekijöiden ja alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden, työoloja. Vuodesta 2017 alkaen on yhtiön mukaan pantu täytäntöön useita uusia sääntöjä, jotka ovat nyt voimassa. 

DB Schenker julkisti kannanottonsa 26.1.

”Maantiekuljetusten työoloja koskevat merkittävimmät muutokset tulevat voimaan vuonna 2022. Uskomme, että kuljetusmarkkinat kehittyvät tulevaisuudessa kokonaisuudessaan myönteisesti ja tarjoavat sen seurauksena paremmat työolot”, sanotaan yhtiön kommentissa.

Tärkeimmät muutokset 2.2.2022 alkaen ovat DB Schenkerin mukaan seuraavat:

Kabotaasia koskevat uudet säännöt

  • 4 päivän jäähdyttelyjakso yksittäisten kabotaasikuljetusten välillä EU:n jäsenvaltioissa. Tämä rajoittaa kaluston ja kuljettajien kapasiteettia kabotaasiliikenteessä ja pakottaa liikenteenharjoittajat muuttamaan tapaa, jolla ne hallinnoivat kabotaasiliikennettä.
  • 8 viikon välein paluuvelvollisuus ajoneuvon rekisteröintimaassa sijaitsevaan tukikohtaan. Tämä vaikuttaa kielteisesti kuljetuskapasiteettiin ja johtaa kustannusten nousuun, koska useimmat ajoneuvot joutuvat ajamaan tyhjinä melko pitkiä matkoja, mikä johtaa liikenteen epätasapainoon tietyillä liikenneväylillä.

Palkkatason mukauttaminen

  • Palkankorotukset, jotka johtuvat liikkuvuuspaketin ajokieltosääntöjen hyväksymisestä paikallisilla markkinoilla.
  • Kabotaasiin ja ristikkäisliikenteeseen liittyvistä ajokieltosäännöistä johtuvat palkankorotukset: Kabotaasiliikennettä ja ristikkäisliikennettä harjoittavien itäisistä EU-maista tulevien kuljettajien palkkojen on vastattava kuljetusalan normia niissä maissa, joissa kyseiset kuljettajat toimivat.

Uudet raportointisäännökset

  • Paikallisten viranomaisten ja Euroopan unionin edellyttämä uusi raportointivelvoite liikenteenharjoittajille kuljettajien lähettämistä koskevien sääntöjen, kalustoa koskevien tietojen ja muiden tietojen osalta.
  • Koskevat jatkossa myös kansainvälisessä liikenteessä kaupallisessa tavarankuljetuksessa toimivia yli 2,5-tonnisia pakettiautoja.

Lisäasetukset tammikuussa 2023.

DB Schenker sanoo lausunnossaan huolehtivansa kaikista näistä vaatimuksista, joten sen asiakkaiden kannalta uusien säännösten täytäntöönpano ei vaikuta yhtiön palveluihin. 

”On kuitenkin odotettavissa, että liikkuvuuspaketti vaikuttaa kapasiteettiin sekä maakuljetusten kustannuksiin työvoimakustannusten nousun sekä lisäajojen ja jäähdytysaikojen vuoksi”, yhtiö sanoo lausunnossaan.

JAA