Päämainos
Destian vastuulla puolen Suomen ratakunnossapito
Kuljetukset 26.01. 06:09

Destian vastuulla puolen Suomen ratakunnossapito

Yhtiö hyödyntää ultraääniteknologiaa entistä enemmän kunnossapidossa.

26.01.2022
Teksti Esko Lukkari

Suomen merkittävin ratojen kunnossapitoyhtiö Destia vastaa keväästä 2022 lähtien lähes puolen Suomen ratakilometreistä eli noin 3 000 kilometristä.

Yhtiön vastuulla on koko Itä-Suomen ja valtaosan Länsi-Suomen rataosuuksista. Kahdestatoista Suomen kunnossapitoalueesta viisi on keväästä 2022 alkaen Destian urakoimia.

Yhtiö aikoo käyttää sertifioimaansa ultraääniteknologiaa aiempaa enemmän ratavaurioiden tutkimiseen. Sillä tutkitaan raiteiden pintaan syntyneiden rikkojen lisäksi kiskon sisäisiä vaurioita, joita ei kävelytarkastuksissa voi silmin huomata. 

Ultraääntä hyödynnetään myös kiskojen vaihtojen ja hitsauksen yhteydessä. Väylävirasto on asettanut ultraäänilaitteistolle uusia vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan tarkastustoiminnan entistäkin parempi laatu.

Destia tiedotti ratojen talvikunnossapidosta 12.1.

Radan geometria ratkaisee

Radan geometriasta ja liikenteestä riippuen kiskoja vaihdetaan etenkin kaarteissa; eniten kuluvissa ulkokaarissa vaihtotarve voi tulla jopa muutaman vuoden välein, kun taas suorilla osuuksilla kiskot kestävät pidempään, kun junakaluston pyörän laippa ei ole kosketuksessa kiskoon kuten kaaressa.

Ultraäänitarkastuksiin ja ratojen hitsauksen laatuun on alettu kiinnittää huomiota. Vuonna 2019 Väylävirasto asetti vaatimuksen hitsauksen ISO 3834-2 mukaiselle laatujärjestelmälle, jonka tuli olla sertifioituna vuoden 2022 alkuun mennessä. 

”Joulukuussa 2021 Destian Ratapalvelut sai Väyläviraston vaatimusten mukaisen hitsauksen laatujärjestelmäsertifikaatin. Myös ultraäänilaitteistoihin on tehty investointeja”, sanoo tiedotteessa Destian Ratapalveluiden työpäällikkö Henri Kosonen.

”Talviaikaan esimerkiksi lumisateisiin varaudutaan mahdollisimman hyvin ennalta ja vaihteita sekä raiteita lähdetään puhdistamaan viimeistään, kun lunta on satanut kunnossapitourakan sopimuksessa asetetun määrän verran”, sanoo Kosonen.

Kunnossapidon monta kohdetta

Ratojen kunnossapitoa tehdään erikseen päällysrakenteelle sekä alusrakenteille, tasoristeyksille, silloille, liikenteenohjaus- ja turvalaitteille sekä rataa ympäröiville maa-alueille. Korjaustoimenpiteiden tarve tunnistetaan radan kunnon säännöllisessä seurannassa, määräaikaishuolloissa ja tarkastuksissa. Toisinaan esimerkiksi kuluneita kaarikiskoja vaihdetaan, vaihteiden osia uusitaan tai ratapölkkyjä vaihdetaan.

Ratojen kunnossapitoon sisältyy radan tukemistyöt, jotka suoritetaan viisivuotisen sopimuksen aikana tyypillisesti kertaalleen kaikille alueille.

Karjalan radan erityispiirteet

 Karjalan rata, sisältää kolme rajanylityspaikkaa Suomen ja Venäjän välillä ja radalla kulkee Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivä Allegro. Liikennöinti käynnistyi uudelleen joulukuussa 2021. Poikkeuksellinen liikenne tuo mukanaan omia erityispiirteitään ratarakenteiden kunnossapitoon.

”Kalusto ja esimerkiksi sen pyöräprofiili on erilaista Suomessa ja Venäjällä, mikä aiheuttaa toisinaan haasteita radan kestävyyden kannalta. Reiteillä on myös hyvin vilkasliikenteisiä alueita, mikä ennestään tietysti nopeuttaa radan kulumista, mikä tulee huomioida, kun kunnossapitoa suunnitellaan ja toteutetaan”, Kosonen kertoo.

AVAINSANAT

Destia

JAA