Päämainos
DHL kompensoi meri- ja maantierahteja
Kuljetukset 10.02. 08:52

DHL kompensoi meri- ja maantierahteja

Kompensointi on asiakkaille ilmainen tämän vuoden loppuun asti.

10.02.2020
Teksti Esko Lukkari

DHL Global Forwarding on aloittanut ensimmäisenä yrityksenä Suomessa ilmastoneutraalit merirahdin kappaletavarakuljetukset tuonnissa ja viennissä. DHL Freight kompensoi asiakkaidensa kappaletavaralähetysten CO2-päästöt ilmaiseksi tämän vuoden ajan.

DHL tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuden kompensoida lentorahtilähetysten sekä maantie- ja merirahtikuljetusten osa- ja täysien kuormien / konttien hiilijalanjäljen. Asiakas maksaa kompensoinnin.

Hankkeet ovat osa konsernin maailmanlaajuista tavoitetta vähentää logistiikan päästöt nollaan 2050 mennessä.

DHKL tiedotti asiasta 6.2.

DHL:n tavoitteena on nollapäästöt

DHL Global Forwarding ja DHL Freight – Deutsche Post DHL -konsernin lento- ja merirahtiin sekä maantierahtiin erikoistuneet yksiköt – toteuttavat Suomessa laajaa ilmastopäästöjen kompensointiohjelmaa.

 DHL Global Forwarding aloitti joulukuussa merirahdin kappaletavaralähetysten (LCL, less than container load) päästökompensoinnin. Kuljettamisesta aiheutuvat päästöt kompensoidaan rahoittamalla konsernin valitsemia päästövähennyshankkeita; lisäksi tuetaan biopolttoaineen käyttöä merikuljettamisessa fossiilisten polttoaineiden sijaan. 

DHL Freight on viime lokakuusta alkaen kompensoinut asiakkaidensa tuonti-, vienti- ja kotimaan kappaletavaralähetysten hiilidioksidipäästöt. 

 DHL Global Forwarding (Finland) Oy:n toimitusjohtajan Veli-Matti Qvintuksen mukaan konsernin maailmanlaajuinen ympäristönsuojelutavoite on vähentää kaikki logistiikan päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. 

Ensi vuonna maksulliseksi

”Kompensoimme asiakkaidemme puolesta merirahdin kappaletavaran ilmastopäästöt Suomen tuonnissa ja viennissä ilman lisämaksua vuoden 2020 loppuun asti. Olemme myös mukana ennaltaehkäisemässä päästöjä tukemalla biopolttoaineen käyttöä merikuljetuksissa”, hän sanoo.

”GoGreen-ohjelmassamme ei ole kyse pelkästään omasta toiminnastamme. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään toimitusketjuistaan vihreämpiä”, sanoo DHL Freightin Suomen toimitusjohtaja Kai Wicklund

DHL tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuuden kompensoida sopimuksen mukaan lentorahtilähetysten sekä maantie- ja merirahtikuljetusten osa- ja täysien kuormien / konttien hiilijalanjäljen.

DHL hoitaa kompensoinnin rahoittamalla ympäristöhankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Valitut päästökompensaatiohankkeet ovat Gold Standard -sertifioinnin mukaisia, ja päästölaskelmien luotettavuuden varmentaa vuosittain riippumaton ulkopuolinen verifiointiyritys SGS. Biopolttoaineen käyttöä merikuljetuksissa DHL Global Forwarding tukee globaalin Good Shipping -ohjelman kautta.

DHL:n globaalin GoGreen-ympäristöohjelman muihin osa-alueisiin kuuluu mm. kuljetusverkoston, -kaluston ja rakennusten hiilitehokkuuden optimointi. Ajatusmallia ohjaa kaksi pääperiaatetta: kuluta vähemmän ja käytä puhtaampaa energiaa. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta, hyödyntää entistä enemmän vaihtoehtoisia energialähteitä ja polttoaineita sekä panostaa kuljetusketjujen suunnitteluun ja lastausten sekä nouto- ja jakelureittien optimointiin. Liikennöitsijöitä kannustetaan hankkimaan vähäpäästöistä kalustoa ja henkilöstöä ympäristöystävälliseen toimintaan koulutuksen sekä erilaisten tapahtumien kautta.

JAA