Päämainos
DHL kompensoi merirahdin hiilipäästöjä
Kuljetukset 07.10. 09:00

DHL kompensoi merirahdin hiilipäästöjä

Suomessa DHL aloitti kappaletavarakuljetusten päästöjen kompensoinnin viime vuonna.

07.10.2020
Teksti Esko Lukkari

DHL Global Forwarding neutraloi 1.1.2021 alkaen kaikkien merirahtien kappaletavaralähetysten hiilipäästöt. Yhtiö on Deutsche Post DHL -konsernin lento- ja merirahtiin erikoistunut liiketoimintayksikkö.

DHL Global Forwarding on yksi maailman suurimmista merirahtihuolitsijoista. Päästökompensointi toteutetaan biopolttoaineen käytöllä merikuljetuksissa nykyisillä ja uusilla kumppanuusohjelmilla.

DHL tiedotti asiasta 5.10.

”Haluamme edistää merirahtikuljetuksissa kestävien, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Vaikka elämme koronapandemian vuoksi poikkeuksellisia aikoja, emme saa päästää ilmastonsuojelua ja kestävää kehitystä unohtumaan”, sanoo tiedotteessa DHL Global Forwardingin toimitusjohtaja Tim Scharwath

Erityinen ohjelma

Kompensointi tapahtuu korvaamalla raskas polttoöljy biopolttoaineella tietyissä kompensaatio-ohjelmaan valituissa konttialuksissa. Kompensointi auttaa myös DHL:n asiakkaita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ilman lisäkustannuksia. 

Uusiutuvissa polttoaineissa on olennaista, että ne on tuotettu kestävällä tavalla eivätkä esimerkiksi kilpaile ruoantuotannon kanssa viljelymaasta. Jätteistä valmistettavien biopolttoaineiden on täytettävä tiukat kestävyyskriteerit, jotta ne voidaan luokitella biopolttoaineiksi. 

”Suomessa DHL Global Forwarding päätti jo vuoden 2019 lopulla sitoutua kompensoimaan asiakkaidensa merirahdin kappaletavarakuljetuksista aiheutuvat ilmastopäästöt ilman lisämaksua vuoden 2020 loppuun saakka. Kompensointi tapahtuu rahoittamalla konsernin valitsemia päästövähennyshankkeita. DHL Global Forwarding on maailman suurin LCL-palveluntarjoaja, joten päätöksellä on aidosti vaikutusta”, sanoo DHL Global Forwarding (Finland) Oy:n merirahtitoimintojen johtaja Juha Kallunki.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA