Päämainos
Elinkeinoelämän logistiikkajärjestöt: Seuraavan hallituksen turvattava Suomen logistinen saavutettavuus
Kuljetukset 02.02. 09:49

Elinkeinoelämän logistiikkajärjestöt: Seuraavan hallituksen turvattava Suomen logistinen saavutettavuus

Elinkeinoelämän logistiikkajärjestöt esittävät seitsenkohtaista ohjelmaa seuraavalle hallitukselle Suomen logistisen saavutettavuuden, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden parantamiseen. Samalla niiden mielestä tulisi huolehtia ilmastotavoitteiden saavuttamisesta.

02.02.2023
Teksti Esko Lukkari

Satamaliitto tiedotti asiasta 31.1.

Järjestöjen mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi liikenteeseen ja logistiikkaan kohdistuu globaalisti valtava muutostarve, jotta niiden aiheuttamia merkittäviä kasvihuonepäästöjä saadaan vähennettyä.

Vähähiiliseen ja myöhemmin täysin fossiilittomaan liikenteeseen siirtyminen aiheuttaa kustannusten huomattavaa kasvua ja suuria kilpailukykyhaasteita Suomen logistiikka-alan yrityksille kaikissa kuljetusmuodoissa.

Suomen logistinen saavutettavuus on heikentynyt Venäjän aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan myötä. Suomen asema on muuttunut lännen ja idän solmukohdasta globaalien toimitusketjujen kaukaiseksi pääteasemaksi ja se aiheuttaa merkittäviä riskejä maamme huoltovarmuudelle.

Itämeren rooli korostunut 

Kansainväliset raide- ja lentoyhteydet itään ovat vähentyneet ja ulkomaankauppa on entistä enemmän Itämeren merikuljetusten varassa, missä geopoliittiset riskit ovat sodan johdosta kohonneet. Sodan laukaisema energiakriisi kohdistuu rajusti polttoaineita ja sähköä käyttävään logistiikka-alaan.

Kotimainen logistiikka-ala työllistää noin 100 000 ihmistä, ja liikenneverkossa kulkee noin 130 miljardin euron edestä vienti- ja tuontitavaraa vuosittain. Maantieliikenne muodostaa Suomen sisäisen logistiikan perustan. Kotimaan tavaraliikennetonneista kulkee 90 prosenttia tiestöllä. Ulkomaankaupasta kulki jo ennen Ukrainan sotaa lähes 85 meritse meritse. Venäjän rajan sulkeuduttua on meriliikenteen merkitys korostunut.

Maamme syrjäisen sijainnin, pitkien sisäisten välimatkojen, arktisen ilmaston ja maailman geopoliittisen tilanteen takia tehokas ja kilpailukykyinen liikennejärjestelmä ja logistiikka on Suomelle erityisesti tässä ajassa kriittisen tärkeää.

Järjestöjen seitsemän ratkaisua:

 1. Hallitus laatii kansallisen strategisen arvion sekä toimenpideohjelman Suomen logistisen saavutettavuuden, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi elinkeinoelämän kanssa. Kuljetus- ja logistiikka-alaa on tarkasteltava aiempaa kattavammin, sillä mm. kustannusvaikutukset logistiikka-alalle heijastuvat koko yhteiskuntaan.
 2. Nostetaan liikenneinfran perusväylänpidon rahoitus 1500 miljoonaan euroon vuodessa ja investointirahoitus 600 miljoonaan. Tämä mahdollistaa valtakunnallisen Liikenne12-suunnitelman toteuttamisen sekä kestävän väylänpidon, jotta väylästö ei rapistu ja korjausvelka kasva. Sidotaan rahoituksen taso kustannuskehitykseen indeksiehdoin.
 3. Logistiikassa tavoitteena tulee olla globaalit tai vähintään EU-laajuiset tasaveroiset ilmastotoimet ja taloudelliset ohjauskeinot kaikissa liikennemuodoissa. Logistiikan kustannuksia nostavia ja puhtaasti kansallisia päästövähennystoimia tulee välttää. Polttoaineverotusta voidaan laskea kokonaisuudessaan tai ammattikäytössä olevan dieselin osalta.
 4. Jatketaan päästöjen vähentämiseksi kansallisia kannusteita, jotta ajoneuvo- ja aluskanta uudistuu, käyttövoimamurrospanostukset välttämättömään uusien käyttövoimien lataus- ja jakeluinfraan nopeutuisivat ja yritykset rohkaistuisivat investoimaan uuden kaluston käyttöönottoon kuljetuksissa.
 5. Varmistetaan suomalaisen merenkulun kilpailukyky EU:n suuntaviivojen mukaisesti. Suomessa toimivien yritysten kilpailukyky ei saa heikentyä meriliikenteen talviolosuhteiden vuoksi. Talvimerenkululle tulee saada pysyvä hyvitys EU:n päästökaupassa ja uusiutuvien meripolttoaineiden velvoitteessa sekä valmisteilla olevissa IMO:n taloudellisessa ohjauskeinossa. Lisäksi pitää päättää ikääntyvän jäänmurtolaivaston uusimisen aloituksesta.
 6. Edistetään liikenteen ja logistiikan dataekosysteemin kehittymistä markkinaehtoisesti ja sopimuksiin perustuen. Jatketaan nykyisen hallituksen aikana laaditun logistiikan digitalisaatiota koskevan periaatepäätöksen toimeenpanoa ja varmistetaan niille rahoitus.
 7. Kehitetään logistiikka-alan koulutusta suunnitelmallisesti toimitusketjun kaikissa tehtävissä. Parannetaan työvoiman tarjontaa työvoiman saatavuusharkinnasta luopumalla.

Allekirjoittajat:

 • Pekka Aaltonen, toimitusjohtaja, Logistiikkayritysten Liitto ry
 • Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry
 • Anssi Kujala, toimitusjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
 • Petri Laitinen, toimitusjohtaja, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
 • Juha Mutru, toimitusjohtaja, Satamaoperaattorit ry
 • Annaleena Mäkilä, toimitusjohtaja, Suomen Satamaliitto ry
 • Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklarit ry
 • Tiina Tuurnala, toimitusjohtaja, Suomen Varustamot ry

 

JAA