Päämainos

Englanti lentokieleksi lentopinnan 95 yläpuolella

Kolmen kilometrin yläpuolella ei enää puhuta suomea.

02.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Englanti on ollut vuoden alusta ilmailuliikennepalvelun ainoa kieli Suomen lentotiedotusalueella lentopinnan 95 yläpuolella. Käytännössä se tarkoittaa korkeutta hieman alle kolmen kilometrin yläpuolella.

Liikenne- ja viestintäministeriön jouluun lopulla tekemä päätös koskee vain aluelennonjohdon taajuuksia. Päätös tuli voimaan 1.1.2018, mutta sitä aletaan soveltaa AIRACin voimaantulopäivämäärästä 1.2.2018 alkaen.

Radiopuhelinliikenteessä lentopinnan 95 alapuolisessa ilmatilassa ja lentoasemien lähi- ja lähestymisalueilla palvelua on mahdollista saada edelleen myös suomeksi.  

Sotilasilmailulla on erityistapauksissa mahdollisuus käyttää suomea myös lentopinnan 95 yläpuolella. Myös hätätilanteessa palvelua annetaan tarvittaessa suomeksi.

Jatkossa lentopinnan 95 yläpuolella toimivat harrasteilmailijat, kuten purjelentäjät tai laskuvarjohyppääjät, voivat hoitaa paikalliset ilmatilavaraukset ilmatilan hallintayksikön kautta. Moottorilentäjät lentävät pääosin lentopinnan 95 alapuolella.

Muutos parantaa ilmaliikenteen sujuvuutta ja lentoturvallisuutta. Ilmatila on kansainvälinen ympäristö, jossa kommunikointi englanniksi parantaa kaikkien käsitystä tilanteesta. Samalla lennonvarmistuksen yhteistyö yli valtiorajojen helpottuu, kun kaikilla on yhteinen kieli.  

Suomi on osa pohjoiseurooppalaista toiminnallista ilmatilalohkoa (NEFAB), jossa on vaatimuksena englannin kielen yksinomainen käyttö radiopuhelinliikenteessä.

JAA