Ensirekisteröinnit ovat jo laskussa

Raskaita kuorma-autoja ensirekisteröidään tänä vuonna silti viime vuotta enemmän.

04.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Tuoreen ensirekisteröintitilaston mukaan henkilö- ja pakettiautoja ensirekisteröidään tänä vuonna viime vuotista vähemmän. Kuorma- ja linja-autojen ensirekisteröinnit sen sijaan ovat kasvavat.

Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on loppuvuonna kääntynyt lievään kasvuun

Marraskuussa ensirekisteröitiin 8 680 henkilöautoa, joka on lähes sama lukema kuin viime vuoden marraskuussa. Henkilöautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 105 983, joka on 7,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Autoalan Tiedotuskeskus julkisti lukuja 2.12.

Tavara-autoissa hiipumista

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin marraskuussa 1 030, joka on 18,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Pakettiautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 13 595, joka on 5,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Pakettiautoja ensirekisteröintien määrä kasvoi vuosina 2017 ja 2018 yli 15 000 ajoneuvoon. Viimeisimmän 10 vuoden aikana pakettiautoja on ensirekisteröity vuosittain keskimäärin noin 13 000. Tänä vuonna ensirekisteröintien arvioidaan jäävän hieman alle 15 000 pakettiauton rajan. Kysynnän hiipuminen johtuu talouskasvun hidastumisesta.

Raskaat kuorma-autot

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin marraskuussa 288, joka on 12,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Alkuvuonna kuorma-autoja on ensirekisteröity 3 791, joka on 6,0 prosenttia viime vuotta enemmän. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja on kuluvan vuoden aikana ensirekisteröity 2 757. Määrä on 3,2 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Alle 16 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 1 034, joka on 14,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Myös kuorma-autojen kysynnän kasvun on ensi vuonna ennakoitu hidastuvan. Erityisesti pienten alle 6 tonnin painoluokan kuorma-autojen kysyntä on ollut kasvussa, mikä nostaa kuorma-autojen kokonaismäärän tänä vuonna poikkeuksellisen korkeaksi.

Marraskuussa rekisteröitiin 39 uutta linja-autoa. Linja-autoja on tämän vuoden aikana ensirekisteröity yhteensä 514, joka on 14,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna kalustohankintoja on tehty kaupunkiliikenteessä aiempia vuosia enemmän.

JAA