Päämainos
Erikoiskuljetusten haaste on heikot sillat
Kuljetukset 27.10. 11:30

Erikoiskuljetusten haaste on heikot sillat

Tässä kuussa valmistuva erikoiskuljetusreitistön uusi kartoitus selvitti Suomen siltojen kuntoa.

27.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Lokakuussa valmistuu väyläviraston, Pirkanmaan ELYn ja Koneyrittäjien yhdessä tekemä erikoiskuljetusreitistön ongelmakohtia kartoittanut selvitys. Jo nyt tiedetään, että Suomesta löytyy satoja siltoja, joita erikoiskuljetuksissa ei voida käyttää.

Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen kertoi ennakkotietoja kaksi vuotta kestäneestä kartoituksesta Koneyrittäjien 51. liittokokouksessa Sotkamossa. Liittokokous oli 24.-25.10.

Koneyrittäjät tiedottivat liittokokouksestaan 24.10.

Selvityksessä on päivitetty erikoiskuljetusreitistöjä, koska koneenkuljetusautojen telipainot ovat kasvaneet. Suomisen mukaan selvityksen mukaan satoja siltoja on tullut lisää kierrettäväksi, koska sillat eivät kestäisi telipainoja. Lisäksi on yksityisteillä lukemattomia siltoja, joiden kunto on kartoittamatta.

Väyläverkon kunnosta huolehtiminen olisi Suomisen mukaan tehokasta elvytystä. Talouden nostamiseksi on hänen mukaansa kiinnitettävä huomiota myös alempiasteiseen tieverkkoon ja etenkin sen siltojen kuntoon. 

”Varsinkin kun muistetaan, missä raaka-aineemme sijaitsevat”, hän korostaa.

Työkoneiden painot ja sitä kautta koneiden siirtokuljetusten massat ovat kasvaneet. Tämä on tuonut tiestön kunnolle uusia haasteita.

Metsäkoneiden painot haasteena

”Selvää on, että metsäkoneiden painot eivät saa enää nykyisestä nousta, mikäli haluamme toimia nykyisellä kattaviin reitistöihin perustuvalla mallilla. Voi vain kuvitella mitä merkitsisi, jos jokaiselle metsäkoneenkuljetukselle vaadittaisiin erillinen lupa”, Suominen sanoo tiedotteessa.

”Alemmalla tieverkolla tehty selvitys osoittaa, että teiden kantavuudessa liikutaan koneenkuljetuksissamme aika lailla kipurajoilla. On tärkeää saada hankerahoitusta erityisesti silloille eikä yksityisteidenkään siltoja tässä sovi unohtaa”, hän muistuttaa.

”Tosiasia on, että muita raskaita kuljetuksia voidaan pilkkoa, mutta yksittäinen työkone on vietävä yhtenä kappaleena perille, työmaalle asti”, Suominen sanoo.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA