Päämainos
ESL Shipping varautunut alan uusiin säännöksiin
Kuljetukset 26.09. 10:29

ESL Shipping varautunut alan uusiin säännöksiin

Hiili-intensiteetti-indikaattori (CII) ja EU:n päästökauppajärjestelmä käyttöönotto ovat käsillä.

26.09.2023
Teksti Esko Lukkari

Varustamoyhtiö ESL Shipping kertoo olevansa varautunut merenkulualalle tulossa oleviin uusiin säännöksiin. Se kertoo aloittaneensa ennakoivat toimet hiili-intensiteetti-indikaattorin (CII) ja vuonna 2024 alkavan EU:n päästökauppajärjestelmän käyttöönotossa.

Varustamon mukaan sen hiilidioksidipäästöt raportoidaan kahteen eri järjestelmään EU-vetoiseen vaalvonta- raportointi- ja todentamisjärjestelmään (MVR) sekä kansainväliseen IMOn johtamaan tiedonkeruujärjestelmään(DCS).

ESL Shipping tiedotti asiasta 12.9.

Hiili-intensiteetti-indikaattori mittaa laivan tavarankuljetuksen tehokkuutta arvioimalla hiilidioksidipäästöt grammoina lastinkantokykyä ja merimailia kohti. Jokaisella aluksella on annettu luokitus A-E ja kaikkien alusten on saavutettava vähintään C-tason luokitus. Luokitukset tulevat vielä kiristymään vuonna 2030.

Varustamon mukaan sen sisäinen raportointijärjestelmä laskee CII-luokituksen jokaiselle alukselle. Yhtiön mukaan sen uusimmat alukset Viikki ja Haaga ovat saavuttaneet korkeimman A-luokituksen.

Alusten energiatehokkuutta mittaava aiemmin käytössä ollut indeksi EEXI oli varustamon mukaan teoreettinen arvio. Sen sijaan uusi vuoden 2023 alusta pakolliseksi tulleessa indeksissä EEDI vanhaa EEXXI-arvoa verrataan kansainväliseen IMOn määrittämään vertailuviivaan ja jos arvo jää sen alle, on alus vaatimusten mukainen.

JAA