Päämainos

Espoo-Salo-oikoradan suunnittelu kolmelle yhtiölle

03.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Espoo-Salo-oikoradan 95 kilometrin yleissuunnittelun tekevät Sitowise Oy (Espoo-Lohja,) Pöyry Finland Oy (Lohja-Suomusjärvi) ja Ramboll Finland Oy (Suomusjärvi-Salo). Yleissuunnittelu valmistuu vuoden 2020 aikana.

Oikoradan yleissuunnittelu on osa Helsinki-Turku-välin nopean ratayhteyden suunnittelukokonaisuutta. Sen muut osat ovat Espoon kaupunkirata, Salo-Turku-rataväli sekä Turun ratapihat. Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmavaihe on käynnissä. 

"Yleissuunnittelussa tavoitellaan laadukasta lopputulosta ja myös hankinta tehdään innovatiivisesti. Hankinnassa kävimme neuvottelut palveluntarjoajien kanssa ja itse suunnitteluhanke käynnistyy kolmen kuukauden kehitysvaiheella. Sen jälkeen siirrymme varsinaiseen toteutusvaiheeseen", sanoo Liikenneviraston tiedotteessa suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Heidi Mäenpää.

Suomessa suunnitellaan enää harvoin rataa alueelle, jossa sitä ei ennestään ole.

Haasteellista radan Espoo-Lohja-alkuosuudella on radan profiilin sovittaminen maastollisesti monimuotoiseen ympäristöön ja paikoin hyvin lähelle asutusta.

”Alkuosuudella Kehä III alitetaan pitkässä tunnelissa, jonka jälkeen ratalinjaus siirtyy taas pitkälle sillalle, ohitetaan luonnonsuojelualueita ja ylitetään Turun moottoritie eritasoliittymän kohdalta pitkällä sillalla. Veikkolassa ratalinjaus kulkee moottoritien ja järven välisessä kapeassa tilassa, osin asutuksen keskellä. Nummenkylän laakso ylitetään korkealla ja pitkällä sillalla, jonka jälkeen ratalinjaus jatkuu lähes kohtisuoraan Lohjanharjun läpi, joten suunniteltavaa riittää”, sanoo Seppo Veijovuori Sitowisesta.

”Olemme koonneet suunnittelijoista korkeatasoisen ryhmän, jolla on laaja-alaista kokemusta vaativien hankkeiden toteutuksesta. Ryhmässämme on edellisen suunnitteluvaiheen tuntevia asiantuntijoita sekä E18-toteutussuunnittelussa mukana olleita asiantuntijoita, joiden paikallistietämystä käytämme hankkeen eduksi”, kertoo Pöyryn Kari Fagerholm Lohja-Suomusjärvi-osuudesta.

Suomusjärvi-Salo-osuuden suunnittelussa keskeisiä huomioitavia asioita ovat luonto- ja arkeologiset kohteet, ekologiset yhteydet ja virtavesien ylitykset.

”Luonnon lisäksi suunnittelussa täytyy tietenkin huomioida myös maa- ja metsätaloudelle sekä loma-asutukselle aiheutuvien haittojen torjunta ja vaikutusten lieventäminen”, Markku Salo Rambollista toteaa.

”Uuden radan liittyminen nykyiseen rantarataan Salon kaupungissa on teknisesti monipuolisin ja haasteellisin suunnittelukohde tällä osuudella. Saloon on ajettu junalla mutkittelevaa rantarataa pitkin 1800-luvun lopulta. Hienoa päästä suunnittelemaan kaupunkiin johtava uusi, aiempaa jouhevampi 2020-luvun ratayhteys”, Salo sanoo.

Helsinki-Turku-välin nopealla ratayhteydellä olisi myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelämälle muun muassa Helsinki-Turku-Tampere kasvukolmiossa sekä alueellisesti ratayhteyden varrella oleville kunnille.

JAA