Päämainos
Havainnekuva Espoo-Salo-oikoradasta.
Kuljetukset 09.11. 11:10

Havainnekuva Espoo-Salo-oikoradasta.

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma nyt nähtävillä

Espoon ja Salon välille suunniteilla oleva oikorata olisi osa Helsingin ja Turun välistä nopeaa junayhteyttä. Hankkeen rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

09.11.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Väylävirasto

Helsingin ja Turun välille suunnitellaan nopeaa junayhteyttä. Hanke tunnetaan myös nimellä "Turun tunnin juna". Hanke koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-kaksoisraide ja Turun ratapihat. Nyt nähtävillä oleva yleissuunnitelma koskee Espoo–Salo-oikorataa. Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelma on nähtävillä 8.11.–8.12.2022, jonka aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksen.

Väylävirasto tiedotti aiheesta 8.11.

Väylävirasto vastaa Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta

Espoon ja Salon välinen raideliikenne kulkee nykyään rantarataa pitkin, joka on mutkikas ja pitkä. Rata on alun perin rakennettu yli 100 vuotta sitten ja se vaatii Väyläviraston mukaan jatkuvia korjaustoimenpiteitä. 

Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden ja samalla Espoo–Salo-oikoradan tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa. Uusi ratayhteys mahdollistaisi tiedotteen mukaan kaukojunaliikenteen nopeuttamisen noin puolella tunnilla ja samalla myös lähijunaliikenteen käynnistämisen Helsingin ja Lohjan välille. Nykyiselle rantaradalle jäisi nykyisenkaltainen lähijunaliikenne.

Väylävirasto on julkaissut marraskuussa 2022 Espoo–Salo-oikoradan hankearvioinnin. Siinä arvioidaan liikennehankkeen rahassa mitattavia vaikutuksia. Oikoradan hyöty-kustannussuhde on 0,54 eli oikoradan investointikustannukset ovat laskennallisesti suuremmat kuin sen tuomat rahalliset säästöt liikenteelle. Suhteen jääminen alle yhden ei kuitenkaan välttämättä merkitse hankkeen kannattamattomuutta, koska hyöty-kustannussuhde ottaa huomioon vain liikenteelle tuomat hyödyt. Se ei ota huomioon kaikkia hankkeen yhteiskunnallisia vaikutuksia, Väylävirasto muistuttaa tiedotteessaan.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Yleissuunnitelma nähtävillä

Nyt nähtävillä olevan yleissuunnitelman lähtökohtina ovat olleet Espoo–Salo-oikoradan alustava yleissuunnitelma ja YVA eli ympäristövaikutusten arviointi. Molemmat näistä valmistuivat vuonna 2010. Lisäksi vuonna 2021 on valmistunut Helsinki–Turku nopean junayhteyden YVA. Kyse on megaluokan hankkeesta, jonka suunnittelu on pitkä prosessi. Yleissuunnitelma on edellyttänyt muun muassa, että radan sijainti on merkittynä maakuntakaavaan sekä kuntien yleiskaavoihin.

Yleissuunnitelman ehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Tämän aikana kiinteistöjen omistajat muut hankkeesta kiinnostuneet voivat kertoa mielipiteensä yleissuunnitelmasta. Nämä muistutukset otetaan huomioon suunnitelman hyväksymispäätöksessä.

Yleissuunnitelma tehty laajassa yhteistyössä

Väylävirasto on tehnyt yleissuunnitelman laadinnassa yhteistyötä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntaliittojen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten, oikoradan varren kuntien Espoon, Kirkkonummen, Vihdin, Lohjan ja Salon kanssa. Muita sidosryhmiä ovat olleet Museovirasto, Espoon kaupungin museo, Varsinais-Suomen maakuntamuseo, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja HSL.

Kaikki edellä mainitut sidosryhmät ovat olleet edustettuina hankeryhmässä. Näiden sidosryhmien lisäksi asukkailla ja muilla sidosryhmillä on ollut mahdollisuus osallistua ja ottaa kantaa suunnitelmiin asukastilaisuuksissa, joita järjestettiin yhteensä 15 kappaletta eri kunnissa vuosina 2018 ja 2019.

Lukuja Espoo–Salo-oikoradan suunnitelmasta

  • 95 kilometriä uutta rataa
  • 110 uutta siltaa
  • 23 uutta rautatietunnelia
  • neljä uutta asemaa: Espoon Hista, Kirkkonummen Veikkola, Vihti Nummela ja Lohjan Lempola
  • Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,9 miljardia euroa (MAKU, maanrakennuskustannusindeksi 130, 2015=100)

 

JAA