Päämainos

EU antaa ison tuen Twin-Port 3:lle

21,4 miljoonaa euroa Helsinki-Tallinna-yhteyksien parantamiseen.

12.10.2018
Teksti Esko Lukkari

EU antaa 21,4 miljoonan euron tuen vuosille 2018-2023 ajoittuvalle uudelle Twin-Port 3 hankkeelle. Siinä ovat mukana Helsingin ja Tallinnan satamat, Helsingin kaupunki ja laivayhtiöt Tallink, Viking Line ja Eckerö Line. Twin-Port 3-hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 71,2 miljoonaa euroa.

Suomen Varustamot kertoi asiasta 3.10.

Twin-Port 3 -hankkeen suurimmat investoinnit tekee Helsingin Satama Oy 24 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupunki, 27 miljoonaa euroa. Tallinnan Satama investoi 16 miljoonaa euroa ja laivayhtiöt yhteensä neljä miljoonaa euroa. Helsingin Länsisatamaan on suunniteltu useita investointeja liikennejärjestelyiden parantamiseksi ja liikenneruuhkien vähentämiseksi sataman lähiympäristössä.

”Helsingin kaupunki saa EU-tukea Jätkäsaaren liikenneyhteyksien parantamiseen. Toteutettavia kohteita ovat mm. Atlantinkadun silta, Länsisatamankadun kaistajärjestelyt ja Atlantinkadun raitiotieyhteydet. Tuen avulla on myös mahdollista rakentaa joukkoliikenteelle ratkaisu, jolla matkustajien yhteydet liikennemuodosta toiseen ovat saumattomat. Investoinneilla on merkittävä vaikutus matkustajien ja lähiseudun asukkaiden liikkumiseen sekä sujuvaan liikenteeseen koko Helsinki-Tallinnan meriyhteyden kannalta. Tukea saatiin myös Vuosaaren roro-yhteyksien parantamiseen ja Katajanokan laiturijärjestelyihin, Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari sanoo verkkojutussa.

Aikaisemmilla Twin-Port -hankkeilla on rakennettu ja modernisoitu Helsingin ja Tallinnan matkustajaterminaaleja, avattu Muuga-Vuosaaren roro-linja. Lisäksi uusi LNG:tä käyttävä matkustajalautta MS Megastar on aloittanut liikenteenTallinna–Helsinki laivareitillä. Uuden Twin-Port 3 -hankkeen tarkoitus on vähentää kasvavan matkustajalauttaliikenteen ympäristövaikutuksia.

”EU-tukea on saatu myös laivojen automaattisten kiinnitys- ja maasähköjärjestelmien asentamiseen. Näin satama-alueiden yöaikainen melu ja päästöt ilmaan vähenevät”, Haapasaari sanoo.

JAA