Päämainos
EU ei hyväksy kevytautolakia
Kuljetukset 31.08. 07:39

EU ei hyväksy kevytautolakia

Eduskunnan on nyt kumottava kevytautolaki, koska laki tulisi voimaan marraskuussa.

31.08.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock

EU:n komissio ei ole antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon. Komissio katsoi jo kesällä 2019 katsonut, että Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia.

EU kiinnitti huomiota saamissaan kanteluissa esitettyihin turvallisuus- ja ympäristöongelmiin sekä markkinavaikutuksiin. Siksi eduskunta lykkäsi jo aiemmin lakien voimaantuloa vuodella. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää nyt lausuntoja kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Lait on kumottava, koska kevytautolait tulisivat voimaan marraskuun 2020 alussa, ja ne on kumottava ennen sitä, jotta Suomen lainsäädäntö ei olisi EU-oikeuden vastaista. 

LVM tiedotti asiasta 25.8.

Jos lakeja ei kumota, käynnistää komissio todennäköisesti rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Rikkomusmenettely voi mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn kautta johtaa merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin Suomelle. 

Ajokorttidirektiivi voisi avata tien

Ainoa laillinen tapa saada kevytautojen kaltainen liikkumisväline nuorten käyttöön on vaikuttaa tulevan ajokorttidirektiivin sisältöön. Komissio on aikeissa uudistaa ajokorttidirektiiviä lähivuosina. Komission julkinen kuuleminen ajokorttidirektiivistä on tarkoitus avata vielä syksyn 2020 aikana. Lainsäädäntöehdotus annetaan mahdollisesti alkuvuodesta 2021. 

Suomella on hyvät edellytykset tarjota direktiivin uudistamiseksi komissiolle konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla voidaan turvata nuorten kuljettajien turvallinen liikkuminen. Euroopan unionin lainsäädäntömenettely itsessään vie keskimäärin 1-2 vuotta komission annettua säädösehdotuksensa. Tämän lisäksi tulee huomioida kansallisen täytäntöönpanon edellyttämä aika.

Vuoden 2018 laissa kevytautoista tehtiin oma ajoneuvoryhmänsä. Kevytautot olisivat T-luokan ajoneuvoiksi muutettuja henkilöautoja, joiden nopeus olisi rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa 15-vuotiaana AM-ajokortilla. 

Komissiolla eri tulkinta

Komissio on katsonut, että kevytautoihin ei voida soveltaa maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan moottoriajoneuvon määritelmää. Tällöin ne kuuluvat ajokorttidirektiivin soveltamisalaan, eikä niiden kuljettamiseen voida siten kansallisesti säätää AM-ajokorttiluokan ja 15 vuoden alaikärajan vaatimusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti heti kevytautolakien hyväksymisen jälkeen vuonna 2018 neuvottelut komission kanssa, ja neuvotteluja tiivistettiin eduskunnan edellyttämällä tavalla edelleen sen jälkeen, kun kevytautolakien voimaantuloa päätettiin lykätä syksyllä 2019. 

Neuvotteluja on käyty sekä poliittisella että virkamiestasolla. Tarkoituksena on ollut komission keväällä 2020 esiintuoman vaihtoehdon mukaisesti löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia mm. ehdottamalla lainsäädäntöön liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä ja edesauttaa siten poikkeuksen saamista.

JAA