EU julkisti uuden liikkuvuuspaketin

Ajoneuvoihin rajaylityksiä ja ajo- ja lepoaikoja tallentava ajopiirturi vuoteen 2023 mennessä.

05.08.2020
Teksti Esko Lukkari

EU on julkistanut tieliikenteen liikkuvuuspakettinsa sosiaali- ja markkinaosion. Liikkuvuuspaketti selkeyttää säännöksiä ja yhtenäistää niiden soveltamista jäsenmaissa. Kansallisen lainsäädännön valmistelu alkaa Suomessa syksyllä.

Liikkuvuuspaketin soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikojen joustojen osalta 20.8. Markkinoille pääsyä koskevan asetuksen ja direktiivin sääntöjä aletaan soveltaa 18 kuukauden kuluttua säädösten voimaantulosta. Poikkeuksena ovat ajopiirtureita koskevat erityiset määräajat.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 31.7.

Yhtenäistää käytäntöjä

Liikkuvuuspaketin tavoitteena on yhtenäistää EU:n tieliikenteen sisämarkkinoiden sääntelyä, parantaa kuljettajien työoloja sekä tehostaa valvontaa. Pakettiin kuuluvat seuraavat säädökset: asetus maanteiden tavaraliikenteen markkinoille ja maanteiden tavara- tai henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsystä, asetus kuljettajien enimmäistyöajasta ja vähimmäislepoajoista sekä ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta sekä direktiivi valvontavaatimusten tarkistamisesta ja työntekijöiden lähettämiseen liittyvistä säännöistä.

Uusilla säännöillä otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt. Tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuljettajien työ- ja sosiaalisia oloja sekä varmistaa, että rahtiliikenteen harjoittajilla on yhtäläinen vapaus tarjota palvelujaan EU:n sisämarkkinoilla.

Kabotaasisäännöt tiukkenevat

Erityissääntöjä sovelletaan kabotaasiin sekä kansainvälisiin kuljetuksiin. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät läpikulkukuljetukset, kahdenväliset kuljetukset sekä sellaiset kahdenväliset kuljetukset, joihin liittyy kaksi ylimääräistä lastausta tai purkamista.

Järjestelmällisen kabotaasin estämiseksi vaaditaan neljän päivän karenssiaika ennen kuin kabotaasiliikennettä voi harjoittaa samassa maassa samalla ajoneuvolla.

Kuljetusyritysten on järjestettävä aikataulunsa siten, että kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivat kuljettajat voivat palata kotiin säännöllisesti, työaikataulusta riippuen kolmen-neljän viikon välein.

Rahtiliikenteen harjoittajien täytyy voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenmaassa, johon ne on rekisteröity. Näin ollen myös rekkojen on vähintään kahden kuukauden välein käytävä rekisteröintimaassaan. Tarkoituksena on estää postilaatikkoyritysten toimintaa.

Laivamatka on lepoaikaa

Pitkä laivamatka voidaan jatkossa hyödyntää lepoaikana ja kuljettajan vuorokautiseen enimmäisajoaikaan tulisi kotiinpaluussa joustoa yhden tunnin verran viikkolevon pitämiseksi. Vaihtoehtoisesti kuljettaja voi pidentää ajoaikaa kahdella tunnilla normaalin viikkolevon pitämiseksi, kunhan ensin on pidetty puolen tunnin tauko.

Valvonnan tehostamiseksi kansainvälistä liikennettä harjoittaviin ajoneuvoihin tulee asentaa automaattisesti muun muassa rajojen ylittämistä sekä ajo- ja lepoaikoja tallentava älykäs ajopiirturi vuoteen 2023 mennessä. EU-säädökset koskevat jatkossa kuorma- ja linja-autojen lisäksi myös kansainvälisessä liikenteessä kaupallisessa tavarankuljetuksessa toimivia, yli 2,5-tonnisia pakettiautoja.

JAA