Päämainos

EU-komissio tiukentaa liikennevakuutussääntöjä

Direktiivillä torjutaan vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajamista.

06.06.2018
Teksti Heli Satuli

EU-komissio tiukentaa EU:n liikennevakuutussääntöjä. Direktiiviuudistuksen tavoitteena on torjua tehokkaammin vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajamista, suojata liikenneonnettomuuksien uhreja ja parantaa vakuutuksenottajien oikeuksia.

EU-komissio haluaa varmistaa, että liikenneonnettomuuksien uhrit saavat nykyistä paremmin kaikki heille kuuluvat korvaukset myös silloin, kun vakuutuksenantaja on maksukyvytön. Muutetuilla säännöillä varmistetaan myös, että vakuutuksenottajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi jos henkilö muuttaa toiseen EU-maahan ja ostaa sieltä liikennevakuutuksen, hänen vakuutus- ja vahinkohistoriaansa käsitellään samalla tavoin kuin kyseisen maan vakuutuksenottajien vakuutus- ja vahinkohistorioita.  

”Komission ehdotuksella helpotetaan liikkuvuutta EU:n alueella, kun vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja voidaan käyttää muissakin EU-maissa kuin kotimaassa”, totesi EU-komission varapuheenjohtajan Jyrki Katainen EU-komission lehdistötilaisuudessa Brysselissä.

Näin liikennevakuutussäännöt muuttuvat:

1. Vakuutuksenantajan maksukyvyttömyys: Jos ajoneuvo aiheuttaa onnettomuuden ja ajoneuvon vakuutuksen antaja on maksukyvytön, onnettomuudessa vahinkoa kärsineille maksetaan täysimääräiset korvaukset heidän asuinjäsenvaltiossaan.

2. Vakuutus- ja vahinkohistoriatodistukset: Vakuutuksenantajien on käsiteltävä vakuutuksenantajien toisissa jäsenvaltioissa antamia todistuksia samalla tavoin kuin kotimaassa annettuja. Näin pyritään varmistamaan, että henkilöt, jotka hankkivat vakuutuksen ulkomailla, voivat saada sopimuksiinsa edullisempia vakuutusmaksuja, jotka ovat samalla tasolla kuin kyseisen maan kuluttajien vakuutusmaksut.

3. Ajaminen ilman vakuutusta: Jäsenvaltioille annetaan paremmat mahdollisuudet puuttua vakuuttamattomilla ajoneuvoilla ajamiseen. Muutos hyödyttää myös rehellisiä autoilijoita, jotka joutuvat maksamaan suurempia vakuutusmaksuja tämän ongelman vuoksi.

3. Vakuutusturvan vähimmäismäärät: Ehdotuksessa yhdenmukaistetaan henkilövahingoista ja aineellisista vahingoista EU:ssa maksettavat vakuutusturvan vähimmäismäärät. Yhdenmukaistuksen ansiosta EU:n kansalaisilla on samantasoinen vähimmäisturva, kun he matkustavat eri puolilla EU:ta.

JAA