Päämainos

EU määräsi Belgian ja Ranskan lopettamaan satamien verovapauden

Belgian ja Ranskan menettely vääristää kilpailua jäsenmaiden välillä.

28.08.2017
Teksti Heli Satuli

EU-komissio on määrännyt Belgian ja Ranskan luopumaan satamilleen myönnetyistä verovapauksista verojärjestelmän yhdenmukaistamiseksi. Satamatoiminnan harjoittajien tulot on jatkossa verotettava normaalien kansallisten verolainsäädäntöjen mukaisesti.

Kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestagerin mukaan komissio on ottanut EU-maiden satamat suurennuslasin alle. Satamat ovat keskeinen osa talouskasvun ja aluekehityksen mahdollistavaa infrastruktuuria, mutta perusteettomat verovapautukset vääristävät markkinoiden toimintaa ja estävät reilun kilpailun.

Eri jäsenvaltioiden satamat kilpailevat keskenään, ja Vestager painotti komission olevan sitoutunut takaamaan alalle tasapuoliset toimintaedellytykset. Belgiassa kaikki keskeiset satamat ovat eritysverotuksen piirissä. Niiden yleinen verotaso on alhaisempi verrattuna muihin belgialaisiin yrityksiin. Ranskassa puolestaan valtaosa satamista on täysin vapautettu yhtiöverotuksesta.

Nyt näillä mailla on vuoden 2017 loppuun asti aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet verovapautuksen poistamiseksi. Ensi vuoden alusta lähtien kaikkien satamien on noudatettava samoja verotussääntöjä kuin muutkin yritykset. Komissio teki aiemmin vastaavan päätöksen Alankomaiden osalta. Ongelmia on ollut myös saksalaisten satamien verotuskäytäntöjen kanssa.

EU:n nykyisten valtiontukisääntöjen puitteissa jäsenvaltiot voivat investoida jopa 150 miljoonaa euroa vuodessa merisatamiinsa ja enintään 50 miljoonaa euroa sisävesisatamiinsa ilman komission etukäteisvalvontaa. Lisäksi EU:n säännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden korvata satamille julkisen palvelun tehtävien kustannukset.

JAA