Päämainos
Suomelle tärkeästä talvimerenkulun päästörajoitusten huomioimisesta ei tehty päätöksiä. Asian käsittely siirtyi seuraaviin kokouksiin.
Kuljetukset 23.06. 06:21

Suomelle tärkeästä talvimerenkulun päästörajoitusten huomioimisesta ei tehty päätöksiä. Asian käsittely siirtyi seuraaviin kokouksiin.

EU-maat ja Suomi pettyivät IMO:n päästölinjauksiin

IMO vähentäisi päästöjä viidessä vuodessa vain 11 prosenttia kun EU-maat vaativat 21,5 prosenttia.

23.06.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Suomi ja muut EU:n jäsenmaat pitävät IMO:n meriympäristön suojelukomitean päästövähennystavoitetta riittämättöminä. IMO:n 17.6. tekemä päätös 11 prosentin päästövähennyksistä ei täytä edes järjestön omia aikaisempia tavoitteita. 

Suomelle tärkeästä talvimerenkulun päästörajoitusten huomioimisesta ei tehty päätöksiä. Asian käsittely siirtyi seuraaviin kokouksiin.

IMO:ssa (International Maritime Organization) päätettiin vuonna 2018, että kansainvälisen merenkulun hiili-intensiteettiä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuosien 2008 ja 2030 välillä. IMO:n meriympäristön suojelukomitean (Marine Environment Protection Committee, MEPC) istunnossa valtioilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, onko vuosien 2019 ja 2030 välillä tarvittava jäljellä oleva vähennystarve 10 vai 21,5 prosenttia.

LVM tiedotti asiasta 17.6.

Kokous päätti keinoista vähentää merenkulun hiilipäästöjä 11 prosentilla vuosien 2019 ja 2026 välillä. Vuosista 2027–2030 päättäminen jätettiin myöhemmäksi. 

Suomi ja EU-jäsenvaltiot tukivat tieteellisesti perustellumpaa vaihtoehtoa eli vähintään 21,5 prosenttia välillä 2019–2030, koska sillä olisi varmasti saavutettu vuoden 2030 päästövähennystavoite. EU:n 27 jäsenvaliota jäivät vähemmistöön, kun päätös tehtiin IMO:n 174 jäsenvaltion istunnossa. 

”Painetta EU:n omiin vähennyksiin”

”On surullista, että IMO:ssa ei päästy kunnianhimoisempaan tulokseen ja tavoitteiden saavuttamisesta ei ole varmuutta. Päätös ei anna merenkulun toimijoille riittävän vahvaa signaalia ilmastotoimien kiireellisyydestä. Nyt paineet Euroopan unionin omiin mittaviin päästövähennystoimiin kasvavat”, arvioi tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Vaikka hiili-intensiteettiä pyritään nyt sääntelyllä vähentämään, merenkulun absoluuttiset päästöt voivat vähentyä, pysyä nykyisellään tai jopa kasvaa. Lopputulos riippuu merikuljetusten määrästä. Vuoteen 2026 mennessä määritellään vuosittaiset hiili-intensiteetin vähennystasot vuosille 2027–2030.

Talvimerenkulusta päätetään myöhemmin

Suomi esitti istunnossa, että jäävahvistettujen alusten jäissä kulkemat matkat jätettäisiin hiili-intensiteettisääntelyn ulkopuolelle. Näin sääntelystä ei aiheutuisi lisärasitetta Suomen kilpailukyvylle talvimerenkulun takia. Tätä poikkeusta ei sisällytetty sääntelyyn. 

Jäävahvistettujen alusten huomioinnista ja muista istunnossa esitetyistä poikkeuksista neuvotellaan seuraavaksi ohjesäännöistä sovittaessa, mikä tarkentaa sääntelyä. Suomi jatkaa vaikuttamistyötään varmistaakseen talvimerenkulun erityispiirteiden huomioinnin. 

”Jatkamme IMO:ssa vaikuttamistyötä, jotta talvimerenkulun erityispiirteet huomioidaan päästöjen sääntelyssä. Tämä on kärkitavoitteemme, jotta turvaamme alusliikenteen tasavertaiset toimintaedellytykset ja Suomen kilpailukyvyn kansainvälisessä merenkulussa”, Harakka sanoo.

JAA