Päämainos

EU-maat sopuun alusten uusista jätesäännöistä

Pakollinen jätemaksu koskee jatkossa kaikkia EU-vesillä liikkuvia aluksia.

11.06.2018
Teksti Heli Satuli

EU:n jäsenmaiden neuvosto on hyväksynyt uuden direktiivin, jolla kannustetaan aluksia hävittämään jätteensä satamissa.

"Tämä on tärkeä väline meriliikenteen ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi", totesi Bulgarian liikenneministeri Ivylo Moskovski Brysselissä.

Uusi direktiivi auttaa vähentämään muovijätteen määrää, hylättyjä kalaverkkoja ja muita jätteitä, jotka tällä hetkellä vahingoittavat meriympäristöä.

Tavoitteena tehokkaampi satama

Direktiivin mukaan kaikkien alusten on maksettava maksu, joka antaa heille oikeuden toimittaa jätteensä satamaan. Maksu on maksettava riippumatta siitä, toimittaako alus jätteitä satamaan vai ei. Tätä maksua sovelletaan myös kalastusaluksiin ja huviveneisiin. Maksun suuruuden on tarkoitus kattaa jätteenkäsittelyn kustannukset, mutta ei tuottaa voittoa satamille. Jätemaksu on alhaisempi aluksille, jotka voivat osoittaa harjoittavansa kestävää jätehuoltoa.

Lisäksi direktiivi parantaa meriliikenteen tehokkuutta satamissa vähentämällä toimijoiden hallinnollista taakkaa. Uusi direktiivi on johdonmukainen EU:n jätelainsäädännön kanssa. Sen mukaisesti esimerkiksi jokaisella satamalla on oltava jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmat.

Jäsenvaltioiden, joilla ei ole satamia tai joiden lipun alla ei purjehti aluksia ei tarvitse toimeenpanna direktiiviä. Direktiivin käsittely on vielä kesken europarlamentissa. Molempien EU-instituutioiden hyväksyntä tarvitaan, ennen kuin uusi EU-laki voi astua voimaan.

JAA