Päämainos
EU-maat sopuun maantieliikenteen keskeisistä lakiuudistuksista
Kuljetukset 11.12. 09:06

EU-maat sopuun maantieliikenteen keskeisistä lakiuudistuksista

Uudistuksilla yritetään selkeyttää ammattikuljettajien työoloja ja vähentää byrokratiaa.

11.12.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Neuvoston kuvapalvelu

EU-maat pääsivät tiistaina aamuyöllä yli 15 tunnin kokouksen päätteeksi sopuun maantieliikennettä koskevista keskeisistä lakiuudistuksista. Lakipaketti sisältää kuljettajien työoloja, kansainvälisiä kuljetuksia, markkinoille pääsyä ja lakien tehokkaampaa noudattamista koskevaa sääntelyä.

Hyväksytyt lait ovat osa niin sanottua EU:n ensimmäistä liikkuvuuspakettia. Uudistusten tarkoituksena on varmistaa tasapaino kuljettajien asianmukaisten työolojen ja rajat ylittävien palvelujen tarjoamisen vapauden välillä. Paketti myös selkeyttää alan toimintaa ja pyrkii yhtenäistämään lain tulkinnat jäsenmaissa. Nyt maantiekuljetuksia koskevaa EU-sääntöjä tulkitaan hyvin eri tavalla maasta riippuen.

Älykäs ajopiirturi pakolliseksi

"Haluamme kuljettajille ja logistiikkayrityksille oikeudenmukaisemmat säännöt ja tehostaa kansallisten valvontaviranomaisten työtä. Ammattikuljettajat hyötyvät paremmista työoloista, yritykset saavat enemmän oikeusvarmuutta ja byrokratia vähenee", Itävallan liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri Norbert Hofer totesi Brysselissä kokouksen päätteeksi. Itävalta toimii vuoden loppuun asti EU:n puheenjohtajamaana.

Uusien sääntöjen mukaan kaikista kansainvälistä kuljetustoimintaa harjoittavista ajoneuvoista on löydyttävä älykäs ajopiirturi vuoden 2024 loppuun mennessä. Älykkään ajopiirturin uusi versio rekisteröi automaattisesti, milloin ja missä kuorma on ylittänyt rajan sekä paikallistaa lastaus- ja purkutoimet.  

Kabotaasiliikenteen osalta EU-maat haluavat säilyttää nykyiset säännöt. Niiden mukaan yritys saa harjoittaa kabotaasia enintään kolmena päivänä 7 päivän ajanjaksolla. Sääntöjen noudattamisen seuranta on parannettujen täytäntöönpanotoimien avulla tehokkaampaa. Järjestelmällisen kabotaasin estämiseksi otetaan käyttöön viiden vuorokauden "jäähdytysjakso". Tänä aikana sama ajoneuvo ei saa harjoittaa kabotaasitoimintaa samassa maassa.

Kuljettajan päästävä kotiin useammin

Kuljetusyrityksen on uusien sääntöjen mukaan järjestettävä kuljettajien työaikataulut siten, että he voivat palata kotiinsa vähintään joka neljäs viikko. Jos kuljettaja valitsee lyhennetyt viikkolevot, hänen on päästävä kotiin kolmen viikon välein. Säännöllinen viikoittainen lepo on pidettävä aina rekan hytin ulkopuolella.

Uudistuksessa selvennetään myös sama palkka samasta työstä samassa paikassa -periaatetta. Mikäli toiminta järjestetään siten, että kuljettajan työn ja sijoittautumismaan välinen yhteys säilyy, lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt eivät päde.

Matkalla kohdemaahan ja paluumatkalla kuljettaja voi tehdä molempiin suuntiin yhden lastin purun tai lastauksen ilman, että lähetettyjen työntekijöiden säännöt astuvat voimaan. Vaihtoehtoisesti kuljettaja voi tehdä kaksi lastausta jompaan kumpaan suuntaan. Transit-liikenne ei myöskään kuulu lain soveltamisalueen piiriin. Kaikkien muiden kuljetusten osalta, mukaan lukien kabotaasiliikenne, on sovellettava lähetettyjä työntekijöitä koskevia sääntöjä kuljetuksen ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tänään hyväksytyt tekstit ovat EU-maiden kanta neuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa. Neuvottelut lopullisesta lakipaketista ovat vielä kesken EU-tasolla.

JAA