Päämainos
EU-parlamentti äänesti nurin komission rekkapäätöksen
Kuljetukset 19.03. 09:17

EU-parlamentti äänesti nurin komission rekkapäätöksen

Suomen ja Ruotsin rajaliikenteessä nykyisen kuljetuskaluston käyttö olisi sallittua jatkossakin.

19.03.2024
Teksti Esko Lukkari

Euroopan parlamentti on 12.3. äänestyksessään hyväksynyt Suomen ja Ruotsin rajat ylittävässä liikenteessä pitkien ja painavien rekkayhdistelmien käytön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kuitenkin vasta seuraava vaaleilla valittava Europarlamentti.

Euroopan parlamentti päätti 12.3. Mitat ja massat -direktiivistä. Sen mukaan Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylitys voisi jatkua nyt käytössä olevalla kuljetuskalustolla myös tulevaisuudessa.

Metsäteollisuus ry tiedotti asiasta 12.3.

Komission heinäkuussa 2023 tekemän ehdotuksen mukaan Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä muun muassa ajoneuvojen korkeutta olisi jouduttu madaltamaan 40 sentillä. Tämä olisi ollut hyvin haitallinen muutos esimerkiksi raakapuukuljetuksiin.

”Metsäteollisuudelle parlamentin näkemys on työvoitto, sillä raskaille puukuljetuksille Suomen ja Ruotsin rajan yli on löytymässä toimiva ratkaisu. On hienoa, että parlamentti haluaa sallia jäsenvaltioille oikeuden päättää jatkossakin maan sisäisen liikenteen säädöksistä ja niistä poikkeamisista tietyin ehdoin myös rajat ylittävissä kuljetuksissa. Suomen ja Ruotsin pohjoisosat muodostavat nykyisenlaisena toimivan kuljetusten sisämarkkinan, johon ei tarvita uutta vaikeuskerrointa”, sanoo tiedotteessa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Alina Koskela.

Metsäteollisuus on korostanut, että pitkät ja painavat kuljetukset ovat paitsi energiatehokkaita myös taloudellisia. Suomeen ja Ruotsiin soveltuvaa kalustoa on kehitetty nimenomaisesti Pohjoismaiden olosuhteisiin sopiviksi ja palvelemaan paikallisen elinkeinoelämän tarpeita.

”Pitkien maiden sisäiset etäisyydet sekä harva asutus ovat kannustaneet Suomen ja Ruotsin kehittämään innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja logistiikkansa kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Pohjoismaat ovat olleet kaluston kehittämisessä edelläkävijöitä”, sanoo johtaja Petri Murto Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:stä.

Direktiivi ei ole vielä loppusuoralla. Euroopan parlamentin, komission ja jäsenmaiden neuvoston kolmikantaneuvottelut lopullisesta lainsäädännöstä jäävät parhaassakin tapauksessa seuraavan parlamentin vastuulle ja toteutuisivat ensi kesäkuun parlamenttivaalien jälkeen.

Suomessa huolestuttaa jäsenvaltioista koostuvan neuvoston hidastelu asian edistämisessä. Metsäteollisuus ry ja SKAL ry korostavat sen tärkeyttä, että neuvostosta saadaan Pohjoismaiden erityispiirteet parlamentin kannan mukaisesti huomioiva neuvottelutulos vielä Belgian puheenjohtajuuskaudella. Näin kolmikantaneuvottelut voitaisiin käydä kuluvan vuoden aikana.

JAA