Päämainos
EU valmistelee tyyppihyväksyntää hiilineutraaleille ajoneuvoille
Kuljetukset 02.11. 08:42

EU valmistelee tyyppihyväksyntää hiilineutraaleille ajoneuvoille

Suomen mielestä CO2-neutraalin polttoaineen määritelmän tulisi olla teknologianeutraali.

02.11.2023
Teksti Esko Lukkari

Euroopan komissio valmistelee asetusta hiilineutraaleja polttoaineita käyttävien ajoneuvojen huomioimisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen tyyppihyväksynnässä. LVM informoi eduskuntaa asiasta 27.10.

Tulevalla asetuksella komission odotetaan luovan Euro 6 -standardien mukaiset tyyppihyväksyntämenettelyt hiilineutraaleille ajoneuvoille ja antavan CO2-neutraalin polttoaineen määritelmän. Komission asetusluonnosta on käsitelty komission moottoriajoneuvojen teknisessä komiteassa 4.10.2023.

LVM tiedotti asiasta 30.10.

Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että CO2-neutraalin polttoaineen määritelmä olisi teknologianeutraali ja kattaisi sähköpolttoaineiden ohella myös muut elinkaarensa aikana vähäpäästöiset polttoaineet eli erityisesti kehittyneet nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet.

Biopolttoaineet raskaalle kalustolle

Raaka-aineiden rajallisuuden vuoksi biopolttoaineiden ja biokaasun käyttöä liikenteessä tulisi kuitenkin ohjata erityisesti tieliikenteen raskaan kaluston sekä lento- ja meriliikenteen käyttöön, joten Suomi on viime kädessä valmis hyväksymään ainoastaan sähköpolttoaineet kattavan määritelmäehdotuksen.

EU hyväksyi henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvo-asetuksen 28.3.2023. Siinä määritellään EU:n autonvalmistajia koskevat sitovat CO2-raja-arvot uusille henkilö- ja pakettiautoille. Uusille henkilö- ja pakettiautoille on asetettu nollapäästöraja vuonna 2035. Nyt täytäntöönpanoasetus liittyy CO2-raja-arvoasetuksen kohtaan, jonka mukaan komissio esittää vain hiilineutraaleilla polttoaineilla toimivien autojen rekisteröimistä vuoden 2035 jälkeen koskevan ehdotuksen.

Saksan kanssa keväällä 2023 käytyjen kahdenvälisten keskustelujen seurauksena komissio jätti asetuksen hyväksynnän yhteydessä lausuman, jossa vahvistetaan yllä mainitun kohdan toteuttaminen. Lausuman mukaan komissio julkaisee täytäntöönpanoasetuksen sähköpolttoaineella kulkevien ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä.

Lisäksi komissio tekee CO2-raja-arvoasetukseen delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan näiden ajoneuvojen osuus CO2-tavoitteiden saavuttamisessa. Komission odotetaan julkaisevan täytäntöönpanoasetusehdotuksen syksyn 2023 aikana. Asian käsittely jatkuu komission moottoriajoneuvojen teknisessä komiteassa.

JAA