Päämainos

EU vauhdittaa TEN-T-verkkoa

EU:n Liikenneneuvosto haluaa uudistaa myös ilmatilan kapasiteettisäännöksiä.

05.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sdp) johdolla kokoontunut EU:n liikenneneuvosto on sopinut Brysselissä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hallinnollisten menettelyjen nopeuttamisesta. Se nopeuttaa myös  TEN-T-verkon toteuttamista. TEN-T-ydinverkon tulisi olla valmis vuoteen 2030 mennessä.

LVM tiedotti asiasta 3.12.

Neuvosto sopi myös rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Uudet säännöt hyödyttävät matkustajia ja rohkaisevat rautatieyrityksiä tarjoamaan enemmän ja parempia palveluja matkustajille. Tämän uskotaan lisäävän raideliikenteen käyttöä.

Neuvosto ei saavuttanut yleisnäkemystä eurovinjettidirektiivin muuttamisesta, jota Suomi on puheenjohtajana koettanut edistää. Suomi on pitänyt ehdotusta tärkeänä liikenteen päästöjen näkökulmasta.

Ilmatilan haasteet nousivat esiin

Liikenneministerit keskustelivat myös henkilöliikenteen digitaalisten palvelujen edistämisestä. Datan saatavuus, luotettavuus ja tietoturva, sekä liikenneturvallisuus olivat keskeisiä keskustelunaiheita. Keskustelussa korostettiin ilmastoystävällisten ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävien digitaalisten liikennepalvelujen edistämistä.

Ministerien mukaan kapasiteettihaasteet yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa voidaan ratkaista ja parantaa ilmailun kestävyyttä. Neuvosto on valmis avaamaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan, vuonna 2013 annetun säädösehdotuksen ja päivittämään sen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Komissiota pyydetään toimittamaan mahdollisimman kattavasti yksityiskohtaista taustatietoa ja materiaalia ehdotustensa perustelemiseksi.

Lisäksi Suomi kertoi puheenjohtajana direktiivistä, joka koskee kellonajan siirrosta luopumista. Monet asiat ovat olleet vielä avoimia eikä kansallisia kantoja ole pystytty muodostamaan. Aihetta käsitellään seuraavan kerran 9.12. työryhmätasolla.

JAA