Päämainos
EU vauhdittaa verkkokauppaa
Toimitusketjut 05.10. 10:47

EU vauhdittaa verkkokauppaa

Perusteettomat maarajoitukset ovat kiellettyjä joulukuun alusta alkaen.

05.10.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

EU-komissio on julkistanut ohjeet perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen lopettamiseksi. Ohjeilla autetaan jäsenvaltioita ja sähköisen kaupankäynnin alalla toimivia yrityksiä sopeutumaan uusiin sääntöihin, joita astuvat voimaan joulukuun alussa.

Nyt julkistetut säännöt täydentävät useita muita komission esittämiä toimenpiteitä sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU-maissa. Toimenpidepaketilla komissio haluaa antaa kuluttajille ja yrityksille mahdollisuuden ostaa ja myydä tuotteita ja palveluja verkossa helpommin ja luotettavammin kaikkialla EU-maissa.

"Uudet lait helpottavat ostosten tekemistä verkkokaupoissa ja yritysten pääsyä uusille markkinoille. Jotta uudet säännöt toimivat, kaikkien osapuolten on oltava niistä tietoisia ja sitouduttava soveltamaan niitä päivittäisessä työskentelyssään", totesi digitaalisten sisämarkkinoista vastaava komissaari Andrus Ansip Brysselissä.

Ohjeistus on osa komission laajempaa toimintaohjelmaa sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi. Ohjelma sisältää muun muassa ehdotukset alv-sääntöjen yksinkertaistamiseksi, rajat ylittävien pakettien toimittamisen ja maksamisen helpottamiseksi sekä kuluttajansuojan vahvistamiseksi.

JAA