EU yhtenäistää ilmailuturvallisuutta

Suomessa uudistustarpeita koskeva arviointikierros on vasta lausuntovaiheessa.

22.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Euroopan unioni yhtenäistää ja uudistaa ilmailulainsäädäntöään. Muutosten taustalla on Euroopan unionin lentoturvallisuusasetus, niin kutsuttu EASA-asetus.

Samalla EU-maat arvioivat myös kansallisia ilmailulainsäännön muutostarpeita. Näitä ovat muun muassa ilmailulta rajoitettuja alueita koskevat muutokset. 

Suomessa tavoitteena on, että asiaa koskeva lakiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle kesällä 2019.

Jatkossa sääntely perustuu aiempaa useammin EU:n lentoturvallisuusasetukseen. Se yhtenäistää turvallisuusvaatimuksia muun muassa miehittämättömässä ilmailussa ja lentoasemien maahuolintapalveluissa.  

LVM tiedotti asiasta 16.4.

EU:n ilmailulainsäädäntöä koskeva asetus on tullut voimaan 11.9.2018. Se on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetus jättää kuitenkin jäsenvaltioille liikkumavaraa esimerkiksi kevyttä ilmailua koskevissa kysymyksissä. 

ICAO:n yleissopimus on tärkein

Lentoturvallisuuden määräykset perustuvat pääosin kansainvälisiin sopimuksiin ja suoraan sovellettavaan EU-sääntelyyn. Kansainvälisistä sopimuksista tärkein on YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleissopimus. 

Lentoturvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia on säädelty kansallisesti ilmailulailla, liikenteen palveluista annetulla lailla ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksillä. Jatkossa sääntely perustuu yhä enemmän EU:n lentoturvallisuusasetukseen. 

Kansallisessa lainsäädännössä säädetään lähinnä harrasteilmailuun ja valtionilmailuun liittyvistä asioista. Valtionilmailulla tarkoitetaan esimerkiksi poliisin ja Rajavartiolaitoksen lentotoimintaa. 

Uudistustyön ensimmäisessä vaiheessa Suomessa arvioidaan nykytilannetta lainsäädännön ja käytännön tasoilla. 

Arviomuistioluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntojen antaminen on mahdollista 17.5.2019 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi. 

JAA