Päämainos
EU:lle osa kalusto- ja ratarekisterien ylläpitoa
Kuljetukset 31.03. 09:45

EU:lle osa kalusto- ja ratarekisterien ylläpitoa

LVM lähetti raideliikennelain ja liikennepalvelulain muutokset lausuntokierrokselle.

31.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt raideliikennelain ja liikennepalvelulain muutosehdotukset lausuntokierrokselle.

Muutosten myötä osa raideliikenteen kalusto- ja ratarekisterien ylläpitotehtävistä siirtyisi Liikenne- ja viestintävirastolta EU:n rautatievirastolle.

LVM tiedotti asiasta 25.3.

Muutokset johtuvat EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla annetuista kalusto- ja rautatieinfrastruktuurirekistereitä koskevista täytäntöönpanoasetuksista.

Sääntelyä kevennetään

Lausunnoille lähteneissä lakiehdotuksissa ministeriö esittää raideliikennelakiin muun muassa kevennyksiä turvallisuustodistusta koskeviin lupavaatimuksiin ja liikennepalvelulain liikkuvan kaluston lupakirjaa koskevien vaatimusten keventämistä.

Ministeriö haluaa, että jatkossa markkinasääntelyssä satamaraiteita kohdeltaisiin palvelupaikkana rataverkon haltijan sijasta, mikä helpottaisi satamaraiteiden haltijoiden mahdollisuutta rahoittaa rataverkkonsa ylläpitoa palvelumaksuilla. 

Lisäksi rautatiealan sääntelyelimen tehtäviin lisättäisiin velvollisuus arvioida toimivaltaisen viranomaisen päätöstä hankkia rautateiden henkilöliikenteen julkisen palveluvelvoitteen piiriin kuuluvat palvelut suorahankintana tarjouskilpailun sijasta.

Lakimuutosten lausuntoaika päättyy 30.4.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksittäiset henkilöt. Lausuntokierroksen jälkeen lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.

JAA