EU:lta 10 miljoonaa liikennehankkeisiin
Kuljetukset 02.04. 08:15

EU:lta 10 miljoonaa liikennehankkeisiin

Tuki käytetään Kouvolan junaterminaaliin ja liikenteen uusiin digihankkeisiin.

02.04.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Shutterstock

Suomi saa 10 miljoonaa euroa EU:lta CEF-rahoitusta väylä- ja liikennehankkeisiinsa. Suurin tuen saaja on Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalihanke, jolle rahoitusta myönnetään 7,8 miljoonaa euroa.

Tukea myönnettiin myös eräille kansainvälisille työyhteenliittymille, joissa on mukana suomalaisia tahoja. Hankkeet liittyvät innovaatioihin tai liikenteen digitalisaatioon. Näistä suurimman tukisumman saa Meritaito Oy:n koordinoima Älykäs meri -hanke, jolle myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa ovat mukana myös Naantalin ja Tukholman satamat.

Lvm tiedotti asiasta 26.3.

Digihankkeisiin lisää rahaa

Muut tukea saavat kansainväliset työyhteenliittymät ovat pohjoismaista automaatiokehitystyötä edistävä NordicWay3, satamien matkustajaliikenteen turvallisuusratkaisuja pilotoiva SecurePax sekä tavarakuljetusten tehostamiseen digitaalisin keinoin tähtäävä Federated-hanke.

CEF-komitea eli Verkkojen Eurooppa -ohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 25. maaliskuuta 2019. CEF-rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 420 miljoonaa euroa.

Tukien tavoitteena on avata pullonkauloja, rakentaa puuttuvia linkkejä ja parantaa liikenteen tehokkuutta ja kestävää kehitystä.

JAA