Päämainos
EU:n elvytysrahaa halutaan logistiikkaan
Kuljetukset 15.10. 14:00

EU:n elvytysrahaa halutaan logistiikkaan

Pohjoinen kasvuvyöhyke investoisi Suomen saamia rahoja esimerkiksi ratoihin ja satamiin.

15.10.2020
Teksti Esko Lukkari

Koronatilanteen aiheuttaman taantuman vaikutukset ulottuvat myös Pohjoisen kasvuvyöhykkeen edistämiin hankkeisiin.

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto haluaa suunnata Eurooppa-neuvoston hyväksymää EU:n elpymisrahoitusta logistiikkaan ja liikenneyhteyksien kehittämiseen. Toimiston päällikön Saara Nuotio-Coulonin mukaan toimivien kulkuyhteyksien merkitys Suomen kilpailukyvylle on valtava.

EU:n 750 miljardin euron elpymispaketin pitäisi vauhdittaa Euroopan talouden elpymistä koronaviruksesta.

Pohjoinen kasvuvyöhyke kertoi näkemyksistään 13.10.

Hallitus on määritellyt

 ”Hallituksen määrittelemät painopistealueet ovat linjassa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen edistämien hankkeiden kuten Tunnin junan kanssa. On tärkeää, että myös poikkeuksellisena aikana varmistetaan kilpailukyvyn ja kansainvälisen saavutettavuuden kannalta tärkeät liikenneinfrainvestoinnit”, sanoo tiedotteessa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

”EU:n elpymisrahoituksella tähdätään paitsi nopeisiin elpymistä edistäviin toimiin myös pitkäjänteiseen kasvuun. Tiedämme jo suurin piirtein, mikä on Suomen osuus elpymispaketista. Seuraavaksi onkin päätettävä, mihin kohteisiin rahoitusta kansallisella tasolla ohjataan”, sanoo Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon

Brysselissä sijaitseva Turun seudun edunvalvonta-, tiedotus- ja markkinointitoimisto edistää Varsinais-Suomen intressejä EU-päätöksenteossa ja suhteita muihin eurooppalaisiin toimijoihin.

Kansallisesta rahoituksen jakautumisesta vastaa Suomen hallitus, jonka laatima Suomen kestävän kasvun ohjelma perustuu kuuteen elpymisen kannalta merkitykselliseen osa-alueeseen. Niihin kuuluvat muun muassa vihreä siirtymä, kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, kestävä infrastruktuuri ja digitalisaatio sekä työmarkkinoiden ja työelämän kehittäminen.

Investointeja liikenteeseen

Varsinais-Suomessa elpymisen tärkeimmiksi investointikohteiksi on määritelty uutta liiketoimintaa ja kasvua luovat investointi- ja kehittämishankkeet, kansainvälistymisen ja digitalisaation edistäminen sekä työvoiman osaamisen ylläpito ja kehittäminen uuden kasvun edellä.

”Pohjoinen kasvuvyöhyke ja Varsinais-Suomi ovat merkittäviä liikennemuotojen risteyskohtia ja tavaraviennin väyliä suomalaisille yrityksille. Maakunnan infrastruktuurin kehittäminen parantaa saavutettavuutta niin alueellisesti kuin kansainvälisesti ja siten koko Suomen kilpailukykyä”, Uotila muistuttaa.

Myös Nuotio-Coulonin mukaan infrahankkeilla on suuri merkitys kansalliselle elpymiselle ja talouskasvulle.

”Tärkeitä ovat myös käynnissä olevat satamahankkeet, jotka ovat vientivetoiselle kasvuvyöhykkeelle tärkeä väylä Eurooppaan, Nuotio-Coulon sanoo.

Etusivulle >

Lisää kuljetusuutisia >

JAA