Päämainos
Polttomoottoriautojen myynti kielletään vuoden 2035 jälkeen.
Kuljetukset 15.07. 06:49

Polttomoottoriautojen myynti kielletään vuoden 2035 jälkeen.

EU:n ilmastopaketti: uudet autot päästöttömiä vuodesta 2035 eteenpäin

Paketti vauhdittaa lento- ja meriliikenteen siirtymistä puhtaampien polttoaineiden käyttäjiksi.

15.07.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

Euroopan komissio hyväksyi lainsäädäntöehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa. EU:n ilmastopaketin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessävuoden 1990 tasosta.

Komissio tiedotti aiheesta 14.7.

Uudet autot vuodesta 2035 alkaen päästöttömiä

EU:n ilmastopaketti pitää sisällään lukuisia ilmastotoimia, jotka liittyvät muun muassa päästökauppajärjestelmiin, metsiin, energiantuotantoon ja liikenteeseen.

Tieliikenteen kasvavien päästöjen torjumiseksi paketissa on monenlaisia toimenpiteitä, joilla täydennetään päästökauppaa. Aiempaa tiukemmilla henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeilla komissio haluaa nopeuttaa siirtymistä päästöttömään liikenteeseen. Paketti edellyttää, että uusien autojen keskimääräiset päästöt vähenevät 55 prosenttia vuodesta 2030 alkaen ja 100 prosenttia vuodesta 2035 alkaen vuoden 2021 tasoon verrattuna. Näin ollen kaikki rekisteröidyt uudet autot ovat vuodesta 2035 alkaen päästöttömiä. 

Jotta autoilijat voisivat ladata ajoneuvojaan kaikkialla Euroopassa, tarkistetussa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevassa asetuksessa edellytetään, että jäsenmaat lisäävät latauskapasiteettia päästöttömien autojen myynnin mukaan ja perustavat suurimmille teille lataus- ja tankkauspisteitä säännöllisin välimatkoin. Sähkölatauspisteitä olisi oltava 60 kilometrin välein ja vetytankkauspisteitä 150 kilometrin välein.

Lento- ja meriliikenteeseen puhtaampia polttoaineita

Lento- ja meriliikenteen polttoaineet aiheuttavat komission mukaan ympäristön merkittävää pilaantumista ja edellyttävät erityisiä toimia päästökaupan täydentämiseksi. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevassa asetuksessa edellytetään, että suurissa satamissa ja suurilla lentoasemilla on oltava mahdollisuus käyttää puhdasta sähköä. ReFuelEU Aviation -aloite velvoittaa polttoaineiden toimittajat valmistamaan yhä kestävämpiä lentopolttoaineita tankattaviksi EU:n lentoasemilla. Näitä ovat esimerkiksi synteettiset vähähiiliset polttoaineet. Samoin FuelEU Maritime -aloitteella edistetään meriliikenteessä käytettävien kestävien polttoaineiden ja päästöttömien teknologioiden käyttöönottoa. Siinä asetetaan enimmäisraja Euroopan satamissa käyvissä aluksissa käytettävän energian kasvihuonekaasupitoisuudelle.

EU:n pitkän aikavälin talousarviosta tuetaan vihreää siirtymää seuraavien seitsemän vuoden ajan. Vuosien 2021–2027 kahden biljoonan euron monivuotiseen rahoituskehykseen ja Next Generation EU -välineeseen kuuluvista ohjelmista 30 prosenttia liittyy ilmastotoimien tukemiseen. Yhteensä 723,8 miljardin euron elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitetaan Next Generation EU -välineen mukaisia jäsenmaiden kansallisia elvytysohjelmia. Sen määrärahoista 37 prosenttia osoitetaan ilmastotoimiin.

JAA