Päämainos

EU:n lentoliikenteen päästökauppaan kuuluvia päästöjä yli miljoona tonnia

24.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Ilmailualan päästöt Euroopan talousalueen (ETA) sisäisessä lentoliikenteessä olivat vuonna 2017 yhteensä 1 051 798 tonnia. Lentoyhtiöt ovat raportoineet Trafille vuoden 2017 hiilidioksidipäästöistään.

Jos uusi kansainvälinen päästöjärjestelmä CORSIA otetaan käyttöön ensi vuoden alussa, laajenee raportointivelvoite lähes kaikkiin kansainvälisiin lentoihin.

”On hienoa, että Suomessa ilmailuala on ottanut päästövähennystavoitteet vakavasti ja toimii ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyö on ollut erinomaista myös CORSIAn valmistelussa ja olemme Trafissa pystyneet viemään Suomen näkemystä eteenpäin ICAOn työryhmissä”, sanoo tiedotteessa Trafin pääjohtaja Mia Nykopp.

Päästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt ja muut päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat voivat käydä kauppaa. Lentoyhtiöiden tulee hankkia päästöjään vastaava määrä päästöoikeuksia, ja palauttaa ne päästökaupparekisteriin vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Kaikki lennot päästökaupan piiriin vasta 2020-luvulla

Lentoliikenteen päästökauppa alkoi vuonna 2012, ja sen piiriin kuuluivat ETAn sisäisten lentojen lisäksi myös ETAn ja kolmansien maiden väliset lennot. Vuosiksi 20132016 soveltamisala kuitenkin rajattiin vain ETAn sisäisiin lentoihin, sillä EU halusi tukea Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn pyrkimystä saada aikaan kansainvälinen sopimus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi.

ICAO sopikin yleiskokouksessaan syksyllä 2016 kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmän, CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), kehyksestä päätöslauselman muodossa. CORSIAn valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja sen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Viime vuoden lopulla julkaistiin EU:n asetus, jolla lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalan rajausta ETAn sisäisiin lentoihin jatkettiin uudestaan vuoden 2023 loppuun saakka. Komissio tarkastelee päästökaupan säännöksiä, kun CORSIAn teknisistä yksityiskohdista on päästy sopuun ICAOssa.

”CORSIAn tarkoituksena on, että lentoyhtiöt raportoisivat kaikkien kansainvälisten lentojensa päästöt. Päästöjen tarkkailu- ja raportointivelvoite laajenisi siis ensi vuoden alusta, jos CORSIA tulee voimaan tavoiteaikataulussaan”, kertoo Trafin erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo.

JAA