Päämainos

EU:n Magda Kopczynska Satamaliiton vieraana

06.03.2018
Teksti Esko Lukkari

EU:n komission vesiliikenne- ja satama-asioiden johtaja Magda Kopczynska kävi Suomessa Satamaliiton ja Helsingin Sataman vieraana helmi-maalikuun vaihteessa.  

Vierailu liittyi Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden johdosta järjestettyyn konferenssiin, joka käsitteli polaarikoodin täytäntöönpanoa.  

Kopczynskaa kiinnosti, kuinka No Special Fee (ei erityismaksua) -järjestelmä toimii Itämerellä ja Suomessa, jossa on otettu käyttöön Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission, HELCOM) suositukset direktiiviä tiukemmista määräyksistä. 

No Special Fee -järjestelmä ohjaa jättämään jätteet satamaan. Jätemaksu kattaa kaikki alusperäiset jätteet (öljyinen jäte, kiinteä jäte ja käymäläjätevesi) ja se veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteensä vai ei. 
 
Jättöpakon ja kannustavan jätemaksun periaatteet on sisällytetty myös EU:n alusjätedirektiiviin, jonka tavoitteena on vähentää aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien päästämistä ja erityisesti laitonta jätteiden päästämistä mereen aluksista. No Special Fee -maksu on havaittu toimivaksi järjestelmäksi Itämerellä ja esimerkiksi laittomien öljypäästöjen määrä on vähentynyt huomattavasti. 

Kopczynska oli myös kiinnostunut Helsingin Sataman uudesta ympäristöpainotuksia sisältävästä hinnoittelusta, joka otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Helsingin Sataman vt. toimitusjohtaja Pekka Meronen kertoi, että uusi ympäristöpainotteinen hinnoittelu on herättänyt kiinnostusta, mutta sen ohjaavasta vaikutuksesta on liian varhaista todeta mitään.

Twin-Port tuo lisää satamayhteistyötä 

Keskusteluissa sivuttiin Helsingin Sataman Twin-Port -investointihankkeita ja Kopczynska vieraili Länsisataman T2-terminaalissa. Länsisatamassa Kopczynska tutustui esimerkiksi automooring-laitteistoon, joka helpottaa alusten kiinnitystä ja irrotusta. Satamaliitto informoi Kopczynskaa muun muassa EU:n satamia koskevan yksityisraidesääntelyn pulmallisuudesta. 

Twin-Port on osa EU:n TEN-T-liikennehankkeita. Twin-Port -hankkeessa Helsingin Satama ja Tallinnan Satama kehittävät yhdessä satamatoimintoja, ja pääpaino kohdistuu tavaraliikenteeseen. 

Helsingissä keskitytään Länsisataman ja Tallinnan keskustassa sijaitsevan Vanhankaupungin sataman kehittämiseen ja toimintojen harmonisoimiseen. 

Helsingissä Länsisataman satama-alueen kapasiteettia lisätään uudistamalla sataman toimintoja, liikennejärjestelmiä ja katuyhteyksiä. Tavoitteena on erilaisille liikennemuodoille sopiva satama, jonka toiminta on tehokasta ja ympäristön kannalta kestävää. 

Twin-Port -hankkeen osapuolet ovat Helsingin Satama, HKR (Helsingin kaupungin rakennusvirasto) , KSV (Kaupunkisuunnitteluvirasto) ja AS Tallinna Sadam. 

TEN-T (Trans European Transport Network) on EU:n kattava, ylikansallinen liikennehankkeiden kokonaisuus, jolla EU osittain rahoittaa liikenteen väylien parantamista: teitä ja rautateitä ja merenkulun infrastruktuureja EU-maissa. EU on varannut hankkeisiin vuoteen 2020 mennessä yhteensä 26 miljardia euroa. 

JAA