Päämainos

EU:n strategiassa 3,85 miljardia biotalouteen

Ensi vuonna EU käynnistää 14 uutta biohanketta.

16.10.2018
Teksti Esko Lukkari

EU-komissio on päivittänyt biotalousstrategiansa. Suomen hallituksen mukaan linjaukset tukevat hyvin Suomen kansallisia strategiavalintoja ja toimenpiteitä.

EU rahoittaa erilaisia biotaloushankkeita 3,85 miljardilla eurolla EU:n nykyisessä Horisontti 2020 -rahoitusohjelmassaan. Vuosiksi 2020-2027 komissio ehdottaa Horisontti 2020 -ohjelmaan 10 miljardia euroa elintarvikehuoltoon ja luonnonvaroihin ja siihen sisältyy myös biotalouden osuus.

Biotalouden vuotuinen liikevaihto on EU:ssa noin kaksi biljoonaa euroa ja se työllistää noin 18 miljoonaa henkilöä. Biotalous kattaa biologisista luonnonvaroista riippuvaiset alat, maa- ja metsätalouden, kalatalouden, elintarvikealan, bioenergian ja biopohjaiset tuotteet.

EU:n strategian kolme päätavoitetta ovat biopohjaisten alojen kasvattaminen ja vahvistaminen, biotalouden mahdollisuuksien nopea käyttöönotto kaikkialla Euroopassa sekä ekosysteemin suojelu ja biotalouden ekologisten rajoitusten ymmärtäminen.

Komissio käynnistää ensi vuonna 14 konkreettista toimenpidettä. Näitä ovat muun muassa:

  • 100 miljoonan euron suuruisen kiertobiotalouden aihekohtaisen investointifoorumin perustaminen
  • uusien kestävien biojalostamojen kehittämisen helpottaminen
  • strateginen käyttöönottosuunnitelma kestäviä elintarviketuotanto- ja maatalousjärjestelmiä, metsänhoitoa ja biopohjaisia tuotteita varten
  • jätehuoltoon ja hiilen sitoutumista lisäävään viljelyyn liittyvien pilottitoimien käynnistäminen biotalouksien kehittämiseksi maaseutu-, rannikko- ja kaupunkialueilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa-ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat komission uudesta biotalousstrategiasta 12.10.

”Uusi strategia kannustaa hyödyntämään omaa osaamistamme. Suomen kokemukset ovat innostaneet myös muita rakentamaan biotalousstrategiaa, joka perustuisi biomassojen hyvään tuntemukseen ja hallintaan, innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja osaamisen kehittämiseen”, sanoo tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

”Toivon, että suomalaiset toimijat pyrkivät hyödyntämään komission ehdottamaa mittavaa rahoitusta esimerkiksi perinteistä muovia korvaavien ratkaisujen kehittämiseen", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan biotalous kannustaa innovaatioihin, joiden avulla saadaan enemmän lisäarvoa ja kysyntää kestävästi tuotetulle puulle sekä parempia mahdollisuuksia hyödyntää sivuvirtoja aiempaa tehokkaammin.

JAA