Päämainos
EU:n tarkastajat: investoinnit liikenneinfraan huolestuttavan alhaisia
Kuljetukset 12.12. 08:45

EU:n tarkastajat: investoinnit liikenneinfraan huolestuttavan alhaisia

Yksityissektorin investointeja pitää kasvattaa, että rahoitusvaje saadaan kurottua umpeen.

12.12.2018
Teksti Heli Satuli kuvat EU:n tilintarkastustuomioistuin

Liian niukat liikenteen infrastruktuuri-investoinnit ovat jarruttaneet EU:n liikenneverkon uudenaikaistamista. Näin todetaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa yleiskatsauksessa.

Tarkastajat muistuttavat, että liikkuvuuden ja liikenteen parantaminen on yksi Euroopan talouden kulmakivistä. EU:n on ratkaistava kuusi keskeistä ongelmaa parantaakseen liikennejärjestelmiä unionissa. Haasteet koskevat muun muassa tavoitteiden ja prioriteettien sovittamista resursseihin, parempaa suunnittelua, infrastruktuurin kunnossapitoa, tehokasta täytäntöönpanoa, tavaraliikenteen siirtämistä pois maanteiltä ja EU:n tason lisäarvon aikaansaamista.

1,5 biljoonan euron tarve

Liikennesektori työllistää EU-maissa noin 11 miljoonaa ihmistä. EU-komission arvion mukaan alan kokonaisinvestointitarpeet ovat noin 130 miljardia euroa vuodessa, kun huomioon ei oteta liikenneinfrastruktuurien kunnossapitoa. Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T) arvioidaan aiheutuvan ydinverkon osalta noin 500 miljardin euron kulut vuosina 2021–2030. Kun mukaan lasketaan muut liikenneväylät ja liikenneinvestoinnit, luku nousee noin 1,5 biljoonaan euroon.

Vastuu liikenneinfrastruktuurin kehittämisestä, rahoituksesta ja rakentamisesta on lähinnä jäsenvaltioilla. EU tukee liikennepolitiikkaa erilaisten rahoitusvälineiden avulla. Niiden määrärahat kaudella 2007–2020 ovat noin 193 miljardia euroa. Tarkastajat varoittavat, että infrastruktuurin kehittämisvauhti vaihtelee eri puolilla EU:ta ja että infrastruktuurin laatu ja saatavuus ovat monilla alueilla jäljessä tavoitellusta. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen julkisia varoja on ollut käytettävissä vähemmän, joten yksityissektorin strategisiin liikenneinfrastruktuureihin tekemien investointien lisäämistä pidetään oleellisena edellytyksenä sille, että liikenneinfrastruktuurien investointivaje saadaan kurottua umpeen.

"Liikenneinfrastruktuuriin tehtävien investointien väheneminen on jarruttanut EU:n liikenneverkon uudenaikaistamista, sillä keskimääräinen investointitaso on tarpeisiin nähden riittämätön”, summaa raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko tiedotteessa.

JAA